Akreditif Türleri ve Sınıflandırılması

Akreditif Türleri ve Sınıflandırılması

Akreditif Türleri ve Sınıflandırılması

Bir çok ödeme şekli olduğu gibi ödeme şekillerinin de bir çok türü olabilir. Akreditif ödeme şekillerinde en karmaşığı olarak bilinir. Bu yüzden riskleri en aza indirebilmek adına bir çok akreditif çeşidi kullanılır. Akreditif türleri kendi aralarında sınıflandırılırlar. Sınırlandırma ve akreditif türleri aşağıdaki gibidir.

Dönülebilir Akreditif (Kabili Rücu Akreditif)

İngilizcesi Revocable Letter of Credittir. Cayılabilir akreditif olarak da karşımıza çıkabilir. İthalatçının akreditif açtığı bankanın istediği her anda bu kredinin iptal edibileceği ya da değiştirebileceği şeklinde oluşturulur. Malın bedelinin ödeneceğine dair kesin bir garanti verilemeyeceği için ihracatçılar tarafından çok güvenli görülmez.

Dönülemez akreditif (Gayri – Kabili Rücu)

İngilizce Irrevocable Letter of Credit olarak bilinir.  Bu akreditif türü cayılamaz şeklinde oluşturulur. Cayılması için bütün tarafların onayı alınması gereklidir. Bunun dışında bir iptali mümkün değildir. Burada bir garanti mevcuttur ve banka tarafından şartlar yerine getirildiği sürece ödeme taahhüdü vardır. Bu yüzden de satıcı açısından güvenlidir. Eğer herhangi bir ayrıcalık belirtilmemişse oluşturulan akreditifler gayri – kabili rücu olarak oluşturulur.

Teyitsiz Akreditif

İngilizce Unconfirmed Letter of Credit olarak bilinir. Açılan akreditifte sadece amir banka ödeme ve kabul taahhüdünde bulunur.

Teyitli Akreditif

Confirmed Letter of Credit olarakbilinir. Teyitsiz akreditifin tersine amir bankanın yanında muhabir bankanın da teyit ettiği ve ödeme garantisi verdiği türdür. Eğer alıcı bir bankanın teyidini ekleyerek lehdara yani satıcıya bildirirse, akreditifi açan bankanın bütün sorumluluğu üzerine aldığı anlamını taşır.

Görüldüğünde Ödemeli Akreditif

Akreditif şartlarına uygun belgeleri akreditifte belirtilen sürede ibraz edilmesi durumunda amir bankanın verdiği yetkiye dayanarak teyit bankası tarafindan ödeme yapılırsa buna görüldüğünde ödemeli akreditif denir. Görüldüğünden kasıt akreditif metninde yer alan belgelerin görülmesidir.

Vadeli Akreditif

Deferred Payment Letter of Credit olarak geçer. Ödemenin belgeler incelendikten sonra değilde, akreditif metninde yazan vadeye uygun şekilde yapıldığı akreditif şekline denir. Vadenin başlangıç tarihi genellikle malların yüklenme tarihi olarak belirlenir. Vadenin ertelenmesi akreditif metninde” payment deferred at 45 days after shipment” olarak yazılır.

Kabul Kredili Akreditif

Acceptance Letter of Credit olarak geçer. İhracatçı ve ithalatçı belirli bir vade ve kabul kredili akreditifte anlaşırsa amir banka akreditif açar ve poliçe detaylarını belirler. Akreditif metninde gerekli olarak görülen belgelerin ibraz edilmesi ve amir banka tarafından uygun görülmesi halinde, akreditif bedelinin akreditif metninde şart koşulan poliçenin vadesinde ödendiği şekle kabul kredili akreditif denir.

İştira Akreditif

Negotiation Letter of Credit olarak geçer. İhracatçının mal bedelini, belirli bir komisyon karşılığı akreditifin vadesinden önce tahsil ettiği ödeme şeklidir.

Kırmızı Şartlı/Peşin Akreditif

Red Clause Letter of Credit olarak geçer. İhracatçının mal bedelinin bir kısmını veya nadir görülen durumlarda mal bedelinin tamamını  malı yüklemeden önce tahsil edebildiği akreditif şeklidir. Eğer tamamı tahsil edilmezse kalan kısım akreditifin şekline göre ödenir.

Yeşil Şartlı Akreditif

Green Clause Letter of Credit olarak geçer. Kırmızı şartlı akreditif şekli gibi mal bedelini peşin olarak tahsil edebilir ancak malları ithalatçıya yada ithalatçının bankasına devretmesi gerekir. Malları depoya bırakıp, depolamayı yapan firma tarafından ambar teslim makbuzunu alır. Ödemeyi ancak bu makbuzu bankaya ibraz ettiğinde alabilir.

Rotatif/Yenilenebilen Akreditif

Revolving Letter of Credit olarak geçer. Açılan akreditifin, mal bedeli ödendikçe yeniden açılması için akreditif açma talebinde bulunulmaksızın yenilenebilen akreditif olarak geçer. Genellikle sürekli ticaret yapan iki firma tarafından kullanılır. Bu şekilde hem komisyonlardan hemde bürokratik işlemlerden tasarruf edilir.

Karışık Ödemeli Akreditif

Mixed Payment Letter of Credit olarak geçer. Akreditif açıldığında birden fazla ödeme yöntemi kullanılacağı belirlenir. Örneğin; “Mal bedelinin %50’si kırmızı şartlı akreditif, %50’s, görüldüğünde ödemeli akreditif olarak 90 gün vadeli olarak tahsil edilebilir.” şeklinde yazılabilir. 

Devredilebilir Akreditif

Transferable Letter of Credit olarak geçer. Aracı olan kuruluşların kendi adlarına açılan akreditifleri, malları asıl temin edecek ithalatçılara devretmesini sağlayan akreditif türüdür. Akreditifte transferable ibaresi eklenmeden devredilmesi mümkün değildir. Devir masrafları aracı kurum tarafından karşılanır.

Karşılıklı Akreditif

Kendisine açılan akreditifi teminat olarak gösterip yeni bir akreditif açtırılması sağlanan akreditif türüdür. Genellikle transit ticaretlerde kullanılır. Back to Back Letter of Credit olarak geçer.

Teminat Akreditif

Standy Letter of Credit olarak geçer. Bir banka eğer bu akreditifi açarsa müsterisinin sözleşmede yer alan bütün hükümleri yerine getireceğini taahhüt eder. Bu akreditif açıldığı taktirde, taahhütler yerine gelmesede bankalar ödeme yaparlar. Akreditif türleri arasında ABD yasaları bankalara garanti mektubu vermelerini yasakladığı için, kullanılan akreditif türü.

AKREDİTİF NEDİR NASIL AÇILIR?

17 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.