Amerikan Ticareti Hakkında İlginç Bilgiler

Amerikan Ticareti Hakkında İlginç Bilgiler

Amerikan Ticareti Hakkında İlginç Bilgiler

Dünyanın en büyük üçüncü ihracat ekonomisine ve en büyük ithalat ekonomisine sahip ABD, dünya ticareti için çok önemli bir konumdadır. Toplam ihracat değeri 1,25 trilyon dolar, toplam ithalat değeri ise 2,16 trilyon dolardır. GSYİH değeri ise 59 bin 500 dolardır. Uyguladığı politikalar ve ticari ilişkiler ile dünya ekonomisine yön verecek güçte olduğu da aşikar. Peki amerikan ticareti hakkında bilmemiz gereken bilgiler nelerdir? Amerikan ticareti hakkında bilinmesi gereken bilgileri aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

Ticaret Açığı

Amerikan ticareti açık vermektedir.

Sadece Çin’den aldığı ürünlerle toplamda 337 milyar dolar ticaret açığı vermektedir. Ancak bu ticaret açığı her geçen yıl büyümektedir. Amerika Birleşik Devletleri hizmetler alanında ticaret fazlası vermeye başlamasından sonra, mal ithalatını arttırmış ve üretimlerini hizmet sektörünü ilerletmek için kullanmışlardır. Bundan dolayı her geçen yıl büyüyen cari açıklar vermektedir. Toplam cari açığında %59’luk kısmı Çin tarafından sağlanmaktadır. Dünya geneliyle yaptığı ticaret ile ortaya çıkan ticaret açığı ise toplamda 566 milyar dolardır.

Ticaret açığı sadece ham madde ve ticari mallar anlamında değerlendirildiğinde 796 milyar dolara çıkmaktadır. Bu ticaret açığına ticaret fazlası veren hizmet sektörü eklenince açık azalmaktadır.

Uygulanan Gümrük Vergisi

Dünya ticaretinde en düşük vergi uygulayan ülkelerden birisidir. Bunun nedeni dünyanın diğer ülkelerine uzak olması ve taşımacılık anlamında alıcıların üzerine yüklenen yükün gümrük vergisi sayesinde azaltılmasıdır. Dünyanın en çok ihracat yapan ülkelerinden biri olmasında dolayı uygulanan vergi oranları %5 altındadır. Dünyanın gelişmiş ekonomilerine kıyasla en düşük vergi uygulayan ülkelerdendir. Uyguladığı ortalama vergi oranı %1.6’dır.

Hizmet İhracatı Liderliği

Amerika Birleşik Devletlerinin hizmet ihracatı ithalatından daha fazladır. Bunun en büyük nedeni ise Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan ve bir kültür haline gelen girişimcilik olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın önde gelen teknoloji devlerine sahip olması buna örnek olarak verilebilmektedir. Örneğin; Apple. Apple şirketi bir yıllık satışları sonucunda elde ettiği ciro ile dünyanın bir çok ülkesini geride bırakmaktadır. Teknolojik gelişmesini tamamlaması ve küresel pazara hakim olması dünya genelinde hizmette ihracat fazlası vermesine neden olmaktadır. Amerikan ticareti bu yüzden günden güne büyümektedir.

Borçlar

Dünyanın en fazla borcu olan ülkelerinden biridir ve bu borcun büyük bir kısmını Çin üstlenmektedir. Aslında Çin’in büyük oranda finanse ettiği amerikan ticareti diyebiliriz. ABD’nin en büyük ithalat partnerinin Çin olması da buna bir sebeptir. Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları bu bilgiler arkasında anlamsız gözükmektedir. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından açıklanan rakamlara göre hazine kağıtları kapsamında toplamda 19 trilyon dolar ödenmemiş borçları vardır. Bunun 12,5 milyar dolarlık kısmı yerel yatırımcıya, 1,4 milyar dolarlık kısmı Çin ve Hong Kong’a, 1.1 milyar doları Japonya’ya ve 3,8 milyar dolarlık kısmı ise diğer yabancı ülkelerdeki yatırımcılaradır.

Kaynak: 12

7 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.