Antrepo Nedir? Antrepo Çeşitleri Nelerdir?

Antrepo Nedir? Antrepo Çeşitleri Nelerdir?

Antrepo Nedir? Antrepo Çeşitleri Nelerdir?

Fransızcadan dilimize geçmiş olan antrepo kelimesi anlam olarak, gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu ver korunduğu yer olarak bilinmektedir. Halk arasında evlerimizdeki eşyalarımızı korumak için kullandığımız ardiye ve kiler kelimeleriyle aynı anlama gelmektedir ancak antrepo kelimesi daha çok gümrük ve ticaret anlamında kullanılmaktadır. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyaların konulması ve saklanması amacıyla kurulan ve kuruluş aşamasında aranacak koşulların ve niteliklerin yönetmeliklerle belirlendiği yerlere denmektedir. Aynı zamanda antrepolarda bulunan mallar belirtilen şekilde konulması durumunda antreponun içinde süresiz kalabilmektedirler. Bununla birlikte eşyanın antrepoda kaldığı süre içinde eşyaya yüklenen vergilerin ödenmemesi ithalatçılar açısından pek faydalı gözükmektedir.

İthalatçı durumunda bulunan bir firma, üçüncü ülke menşeli bir malın içinde bulunduğu gümrük birliğinden farklı bir ülkeden ithali esnasında malın tamamını ülkesine sokarsa ve malları getirdiği yer bir antrepo değilse vergi ödemek zorunda kalır. Eğer ithalat vergilerini ödemek istemiyorsa malları bir gümrük antreposuna yerleştirir ve böylelikle ithalat vergisini ödemez. Sadece malların antrepo içinde kaldığı süre için antrepoya bir nevi kira masrafı öder. Malların satışı gerçekleştikten sonra ise ödemesi gereken gümrük vergilerini öder.

İthalatçı, antrepolar sayesinde üçüncü bir ülkeden satın aldığı malları fiili olarak ithal etmektedir. Ancak eğer malları antrepolarda sakladığı sürece resmi olarak ithal etmemiş kabul edilmektedir.  Bu durum ithalatçı açısından ithalat vergisi, resim ve harç gibi benzeri masrafların ertelenmesine yol açmaktadır.

Antrepo Çeşitleri Nelerdir?

Antrepolar kullanım şartları ve kurallarına göre genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Genel anlamda ikiye ayrılan antrepolar da kendi aralarında tiplere ayrılmaktadır.

Genel Antrepolar

Eşyanın korunması amacıyla herkes tarafından kullanılabilen antrepolardır. Kendi içinde A, B ve F olmak üzere üçe ayrılmaktadırlar.

A Tipi Antrepolar: İşletmecisi stok kayıtlarını tutar. Antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması durumunda ise gümrük vergilerini ödemek ile mükelleftir.

B Tipi Antrepolar: Gümrük Kanunu’nun 97. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere kullanıcının sorumlu olduğu antrepo tipidir. Beyannamesi kullanıcı vermektedir ancak sorumlulukları sınırlıdır. Kullanıcı sadece antrepoyu kiralamaktadır. Stok kayıtları tutulmadığından dolayı beyanname ve diğer belgeler kontrole tabi olan belgelerdir.

F Tipi Antrepolar: Bu antrepolar gümrük idareleri tarafından işletilmektedirler.

Özel Antrepolar

Özel antrepoların kullanım hakkı sadece antrepo işletmecine aittir. Ancak kendi eşyalarını koyabilmektedir ve kendi arasında C, D ve E tipinde olmak üzere üçe ayrılır.

C Tipi Antrepolar: İşleticisinin ve kullanıcısının aynı kişi olduğu tiptir ve sorumluluk tamamen işletmecisindedir.

D Tipi Antrepolar: Bu antrepo tipinde antrepoya dahil olan eşyanın dahil olduğu tarih dikkate alınarak o tarihte kıymet değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirmeye göre vergileri hesaplanır ve bundan sonra basitleştirilmiş usulde serbest dolaşıma sokulabilmektedir.

E Tipi Antrepolar: İşletici ve kullanıcısı aynı kişidir. Depolama yeri antrepo olarak sayılabilir veya olmaya bilir. Bu tipte bir antrepoda da mallar antrepo rejimine tabidir.

21 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.