ATR Dolaşım Belgesi Nedir? ATR Belgesi Ne İşe Yarar? ATR Nasıl Doldurulur?

ATR Dolaşım Belgesi Nedir? ATR Belgesi Ne İşe Yarar? ATR Nasıl Doldurulur?

ATR Dolaşım Belgesi Nedir? ATR Belgesi Ne İşe Yarar? ATR Nasıl Doldurulur?

ATR Dolaşım Belgesi Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Türkiye arasında gerçekleştirilen ticaret faaliyetlere konu olan ürünlerin gümrük vergilerindeki indirimlerden yararlanmasını sağlayan bir belgedir. Türkçesi ATR Dolaşım Belgesi olarak isimlendirilen belge İngilizce dilinde ise ATR Movement Certificate olarak isimlendirilmiştir. ATR’nin kısaltılması ise Fransızca’dan gelmektedir. Admission Temporaire Roulette kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur.

ATR belgesinin kapsadığı ürünler sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleridir. Gümrük mevzuatında ATR, gümrük rejiminden faydalanılmak üzere gümrük idaresi veya yetkili kişiler tarafından düzenlenip, gümrük idaresi tarafından vize edilen belge olarak yer almaktadır. Bu belge sayesinde Türk ithalatçılar gümrük vergisi ödemeden, Avrupa ülkelerinden ürünler ithal edebilmektedirler. Aynı şekilde bu durum Avrupalı ithalatçılar için de geçerlidir.

ATR Dolaşım Belgesi Nasıl Doldurulur?

ATR belgesi sözleşme hangi dilde yapıldıysa o dil ile doldurulmalıdır ve ihracatçı ülkenin hukuk kurallarına uygun olmalıdır. Anlaşma Türkçe yapıldığında ise Türkçe dili ile birlikte Avrupa Topluluğunun bir resmi dile ile de doldurulmalıdır. Belge sadece Avrupa Birliğinin resmi dillerinden biri ile de doldurulabilmektedir. Bilgisayar ortamında veya el ile doldurulabilmektedir. El ile doldurulduğunda büyük harfler ile yazılmalı ve mürekkepli kalem kullanılmalıdır. Belge üzerinde her resmi belgede olduğu gibi silinti veya ilave bulunmamalıdır. Eğer düzeltme yapılacaksa yapılacak düzeltmeler, üzeri çizilip doğrusu yazılmak suretiyle yapılmalıdır. Düzeltme yapıldıktan sonra belge düzenleyen tarafından imzalanmalı ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmelidir. Eşyanın tanımının yapıldığı kutucuk tam doldurulmalıdır. Eğer kutuda boşluk kalacaksa son satırının altı boşluk kalmayacak şekilde çizilmelidir.

Belge üzerinde yer alan kutulara neler yazılacak bilgiler şu şekildedir;

 • 1- İlgili kişi veya firmanın adı ve adresi
 • 2- Taşıma belgesinin numarası
 • 3- Alıcı bilgileri, tam adı ve adresi
 • 5- İhraç ülkesinin adı
 • 6- İthal ülkesinin adı
 • 9- Eşyanın ile ilgili sıra numarası
 • 10- Eşyaya ait bilgiler eşyanın tanımı, marka, numara, miktar ve ambalaj türü yazılacak şekilde
 • 11- Eşyanın kilogram ve varsa diğer ölçü birimleri
 • 12- Gümrük idaresi tarafından doldurulacak kısım.

ATR Dolaşım Belgesi Onay ve Vize Süreci

 • ATR belgesi 5 nüsha olarak ticaret odası yada ihracatçı birliklerinden teslim alınır. Bü 5 nüshanın 1 adeti yeşil renkte diğer nüshaları ise beyaz renktedir.
 • Belge ihracatı yada ihracatçının yetkilendirdiği yetkili gümrük müşaviri tarafından doldurulur.
 • Belge doldurulduktan sonra onaylanması için ihracatçı birliğine yada ticaret odasına ibraz edilir.
 • İbra edilen kurum belgenin uygunluğunu kontrol ettikten sonra belgeyi onaylar. Yeşil renkli nüsha hariç diğer 4 nüsha ilgili memur tarafından imzalanır ve mühürler tasdiklenir. 1 nüsha onaylayan kurumda kalmak üzere diğer 4 nüsha ihracatçıya yada müşavire teslim edilir.
 • Müşavire teslim edilen 4 nüsha işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilir.
 • Gümrük idaresi gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi vizeler ve gerekli gördüğü taktirde eşyanın muayenesini yapar. Fiili ihracat gerçekleştikten sonra ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilecek olan yeşil nüsha ile 1 adet beyaz nüsha müşavire teslim edilir. Gümrük idaresi kendisinde kalan 2 nüshadan birini kendisine saklar diğer nüshayı ise ihracatçı tarafından ilk başvurunu yapıldığı ihracatçı birliğine yada ticaret odasına gönderir.
 • Gümrük müşaviri ise vize sürecinin ardından işlemlere 1 adet yeşil 1 adet beyaz olmak üzere 2 nüsha ile devam eder. 1 adet yeşil nüsha ithalatçı gümrüğüne gönderilmek üzere diğer beyaz nüsha ise ihracatçını da saklı kalmak üzere ayrılır.

Belgenin Düzenleneceği Ürünler ve Ülkeler

ATR belgesinin düzenleceği ürünler sanayi ürünleri ticareti ve işlenmiş tarım ürünleri ticareti kapsamına giren ürünlerdir. Düzenleneceği ülkeler ise şunlardır;

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 •  Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hırvatistan
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

 

Kaynak

https://www.disticaret.biz.tr/2016/05/atr-nedir-nasil-doldurulur.html

https://www.oaib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-ihracat-belgeleri-dolasim-ve-mense-belgeleri-atr-dolasim-sertifikasi.html

 

 

 

 

19 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.