SWAP Nedir?

Bu yazımızda sizlerle, son günlerde sıkça duyduğumuz swap, swap oranı gibi kelimelerin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Peki nedir bu swap işlemleri, piyasada kaç çeşit swap vardır? Hepimiz duymuşuzdur “dövizdeki dalgalanmaya karşı X ülke piyasasında TL’nin gecelik swap faizi yüzde 600’ü buldu.” Haliyle vatandaşlar tarafından iyice merak edilen bir konu haline geldi. Swap kelime anlamı olarak …

Sinema Tarihinin En Başarısız Filmleri

İnsanlar film izlemek istediklerinde veya herhangi başka bir aktivite yapmak istediklerinde her zaman en iyisini izlemek ve en eğlencelisini yapmak istemektedir. Bunda yadırganacak hiç bir şey yoktur. Ancak bir sıralamada en iyi olduğu gibi aynı sıralamanın en sonunda da bir en kötü bulunmak zorundadır. Peki sinema tarihinin en başarısız, yapımcısını en çok zarara uğratan filmleri …

Amerikan Ticareti Hakkında İlginç Bilgiler

Dünyanın en büyük üçüncü ihracat ekonomisine ve en büyük ithalat ekonomisine sahip ABD, dünya ticareti için çok önemli bir konumdadır. Toplam ihracat değeri 1,25 trilyon dolar, toplam ithalat değeri ise 2,16 trilyon dolardır. GSYİH değeri ise 59 bin 500 dolardır. Uyguladığı politikalar ve ticari ilişkiler ile dünya ekonomisine yön verecek güçte olduğu da aşikar. Peki …

Mikro İhracat Nasıl Yapılır?

Yurt içi yapılan e-ticaret işlemlerinin artmasından ve yurt içi rekabetin artmasından sonra satıcılar uluslararası pazarlara açılma ihtiyacı duymuşlardır. Daha fazla müşteriye ulaşmak ve kar marjını arttırmak amacıyla sana platformlar aracılığıyla yurt dışına ürün satılmasına e-ihracat yada mikro ihracat denmektedir. Mikro ihracat hakkında ayrıntılı bilgi… Peki e-ihracat nasıl yapılmaktadır? E-ihracat için gerekli belgeler ve müşteriye ulaşmak …

Redrese Nedir? Redrese Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

Gümrük makamlarına sunulmuş bir gümrük beyannamesinin üzerindeki bilgilerin belgeyi beyan edenin talebiyle veya sadece gümrük yetkililerinin tespiti sonrasında yine gümrük yetkilileri tarafından değiştirilmesi işlemine redrese denmektedir. Bir başka ifadeyle, BİLGE sistemiyle düzenlenmiş gümrük beyannamesin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması işlemine denmektedir. Gümrük Kanunu’nunda yer alan 63. maddeye göre redrese işlemi ile ithalat veya ihracat beyannamesinde …

Ordino Nedir? Ordino Nasıl Doldurulur?

Ordinoyu bir konşimentoda yazılı bulunan malların parça parça çekilebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan emirler ve talimatlar listesi olarak tanımlayabiliriz. Bir malın yüklenmeden veya boşaltılmadan önce nakliye acentelerinin kaptanlarına veya nakliyecilerin namına verilen belgelere ordino denmektedir. Diğer bir deyişle emir mektubu veya teslim emri de denmektedir. Ordino kelimesi İngilizce “order” kelimesinden türetilmiştir. “Order” kelimesinin Türkçe karşılığı emir …

Dünyada ve Türkiye’de Bakır Ticareti

Günümüzde hayatımızın her alanında kullandığımız bakırın dünya ticaretindeki yeri nerededir? Dünyanın en büyük bakır ihracatçıları ve ithalatçıları hangi ülkelerdir? Uluslararası dünya bakır pazarı ve dünya bakır ticareti rakamları bu yazımızda. Dünyamızda genel mühendislik, konstrüksiyon, endüstri, ulaşım ve elektrik gibi alanlarda yani hayatımızın her köşesinde bakır kullanılmaktadır. Dünyada bakır ticareti 130 milyar dolarlık bir hacme sahiptir. …

Damping Nedir? Anti-Damping Nedir?

Damping uluslararası bir pazardan pay elde edebilmek yada pazarı sürklase edebilmek amacıyla ülke içinde satılan bir malın daha düşük fiyatla satılmasıdır. Halk arasında bilinen şekliyle ve kısa tanımıyla malın fiyatını düşürerek satmaktır. Damping’i şöyle açıklaya biliriz; Ülkemiz tekstil alanında gayet gelişmiştir ve dünya tekstil sektöründe söz sahibi bir ülkedir. Ülkemizde üretilen ve ortalama 50 TL …

Antrepo Nedir? Antrepo Çeşitleri Nelerdir?

Fransızcadan dilimize geçmiş olan antrepo kelimesi anlam olarak, gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu ver korunduğu yer olarak bilinmektedir. Halk arasında evlerimizdeki eşyalarımızı korumak için kullandığımız ardiye ve kiler kelimeleriyle aynı anlama gelmektedir ancak antrepo kelimesi daha çok gümrük ve ticaret anlamında kullanılmaktadır. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyaların konulması ve saklanması amacıyla kurulan ve kuruluş …

Dropshipping Nedir? Dropshipping Nasıl Yapılır?

Bir ticaret işlemini yapabilmek için elde bulundurmak gereken 2 ana unsur vardır. Birisi satılacak yada satın alınacak ürün, birisi de para veya para yerine geçebilecek herhangi bir ödeme şeklidir. Elimizde satılacak ürün bulundurmadan sipariş aldıktan sonra, aldığımız siparişi üçüncü bir tedarikçiden tedarik ederek yapılan ticaret işlemlerine dropshipping denir. Elimizde malların stoklarını tutmak yerine, siparişi alarak …