Damping Nedir? Anti-Damping Nedir?

Damping Nedir? Anti-Damping Nedir?

Damping Nedir? Anti-Damping Nedir?

Damping uluslararası bir pazardan pay elde edebilmek yada pazarı sürklase edebilmek amacıyla ülke içinde satılan bir malın daha düşük fiyatla satılmasıdır. Halk arasında bilinen şekliyle ve kısa tanımıyla malın fiyatını düşürerek satmaktır. Damping’i şöyle açıklaya biliriz;

Ülkemiz tekstil alanında gayet gelişmiştir ve dünya tekstil sektöründe söz sahibi bir ülkedir. Ülkemizde üretilen ve ortalama 50 TL fiyatla satılan bir malın, aynısını yada ikamesinin başka bir ülkeden ithal edilmesinin ardından 20 TL gibi oldukça düşük ve rekabet kırıcı bir fiyattan satılması damping uygulamalarına örnek olarak gösterilmektedir. Firmalar yurt dışındaki pazarlara girebilmek adına fiyat düşürme politikası uygularlar ve ürünlerinin piyasada dolaşmasını sağlayarak pazara girmiş olurlar. Damping uygulamalarının tek amacı başka pazarlara girmek olmayabilir. Elinde üretim fazlası bulunan uluslararası ticaret yapan bir firma, üretim fazlası mallarını dış ülkeye oldukça ucuz fiyata satarak fazla mallarını eritmeye çalışabilir. Aynı zamanda fiyat farklılaştırması işlemleri için kullanabilmektedirler. Aynı firma iki farklı ülkeye iki farklı fiyattan satış yapabilmektedir. Bu da firma için ürünlerinin fiyatlarını farklılaştırdığı anlamına gelmektedir.

Bu tür uygulamalar tüketiciler için her zaman avantajlı durumlar doğurmaktadır. Çünkü dampingin uygulandığı bir pazarda tüketiciler için piyasanın altında fiyatlar bulma fırsatları doğacaktır ancak bu durum piyasa içinde işletmeciler için hiç de kolay bir durum olmamaktadır. Damping uygulayan firmalar piyasalarda tekel olabilmektedir. Uyguladığı fiyatlarla rakiplerinin rekabet güçlerini kırarak piyasadan çekilmesini sağlayıp piyasada tekel olabilmektedirler. Ancak piyasada tekel olduktan sonra fiyat politikalarını değiştirebilmektedirler.

Anti-Damping Nedir?

Anti-damping uygulamaları yukarıda anlatılan rekabet kırma faaliyetlerini önlemek amacıyla alınan kararlar ve uygulamalardır. Rekabet kırmak amacıyla yapılan tüm faaliyetleri engellemek ve haksız rekabeti önlemek amacıyla bakanlıklar, ticaret odaları ve ticaret birlikleri tarafından alınan tüm kararlar anti-damping uygulamaları olarak dikkate alınabilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü haksız rekabeti önlemek amacıyla üye ülkelerine bir dizi kural koymaktadır.

Ülkelerdeki sorumlu bakanlıklar doğabilecek zararlı fiyat düşürme faaliyetlerinin önceden tespitini yaparak yada uygulamış işlemleri gözlemleyerek anti-damping önlemleri almaktadır. Bir üretici ürettiği ürünün başka bir ithalatçı tarafından piyasaya daha ucuz fiyata sokulduğunu tespit ettiğinde yetkili mercilere anti-damping başvurusu yapıp soruşturma açtırabilmektedir.

15 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.