DAT, DAP ve DDP Teslim Şekilleri

DAT, DAP ve DDP Teslim Şekilleri

DAT, DAP ve DDP Teslim Şekilleri

Günümüzde yapılan ticaretlerin ilk adımı karşılıklı imzalanan satış sözleşmeleridir. İmzalanan bu sözleşmede mal bedelinin nasıl temin edileceği, vadeler, sigortanın kim tarafından yapılacağı ve malın hangi noktada temin edileceği gibi unsurlar bulunur. Bir ticarette malın hangi noktada teslim edileceğine ait teslim şekilleri International Chamber of Commerce (ICC) tarafından hazırlanan INCOTERMS’lerde belirtilmiştir. Malların teslim noktasına kadar yükümlülüğünü kimlerin üstleneceği, hangi araçlar kullanılacağı, teslimin hangi şartlar altında yapılacağı bu teslim şekillerinde yazmaktadır. İhracatçı için avantajlı olan teslim şekilleri olduğu gibi ithalatçı için avantajlı teslim şekilleride bulunmaktadır. Bu teslim şekilleri nelerdir? Ne anlama gelmektedir? İlk olarak DAT teslim şekli incelenecektir.

Aynı grup içindE bulunan ancak sorumlulukları ve işleyişleri arasında bazı farklar bulunan üç teslim şeklini aynı başlık altında topladık. Bu teslim şekilleri DAT, DAP ve DDP teslim şeklidir.

Delivered at Terminal – DAT Teslim Şekli

Kara yolu kullanılarak, ithalatçı ve ihracatçı arasında imzalanan satış sözleşmesinde belirtilen terminal noktasında, ihracatçı tarafından boşaltma masrafları karşılanmış şekilde ithalatçının emrine yapılan teslim şekline Delivered at Terminal – DAT teslim şekli denir. Bu teslim şeklinde terminal olarak geçebilelecek yerler liman, gümrük antreposu veya ithalatçınn fabrikası olabilir. BU teslim şeklinde tüm gümrük masrafları ithalatçıya aittir.

Delivered at Place – DAP Teslim Şekli

Kara yolu kullanılarak, ithalatçı ve ihracatçı arasında imzalanan satış sözleşmesinde belirtilen varış noktasında, ihracatçı tarafından boşaltmaya hazır şekilde ithalatçının emrine yapılan teslim şekline Delivered at Place – DAP teslim şekli denir. Tüm gümrük masrafları ithalatçıya aittir.

Delivered Duty Paid – DDP Teslim Şekli

İthalatçının ülkesinde satış sözleşmesinde belirtilen varış noktasında gümrük vergileri ödenmiş şekilde ithalatçıya yapılan teslim şekline Delivered Duty Paid – DDP teslim şekli denir. İthalatçının EXWORKS’u denilebilir. Teslim noktasına kadar her türlü risk ve masraf ihracatçıya aittir. İhracatçılar için en riskli, ithalatçılar için en avantajlı teslim şeklidir. Bu teslim şeklinde ihracatçının taşıma sigortasını yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. İhracatçı ithalatçıya sigortayı yaptırabilmesi için gerekli bilgileri vermek durumundadır.

Gümrükleme işlemleri ithalatçıya ait olacak ise bu teslim şekli değil, DDU teslim şekli kulllanılmalıdır.

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

Kaynak: www.wikipedia.org

18 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.