Dış Ticarette İzin ve Belge Veren Kurumlar

Dış Ticarette İzin ve Belge Veren Kurumlar

Dış Ticarette İzin ve Belge Veren Kurumlar

İthalat ve ihracat prosedürleri çok geniş kapsamlı ve bir o kadarda karmaşık olmaktadır. Bir ihracat veya ithalat işleminde kullanılacak belgelerin hepsini aynı kurumdan almamız veya hepsini aynı kuruma onaylatma şansımız bulunmamaktadır. Belgelerin verilmesi ve onaylanmasında görevli kurumlar nelerdir? Hangi kurum hangi belgeyi vermektedir? Dış ticarette kullanılan belgelerin, belgelerin onayının ve formların hangi kurumdan temin edileceğini sizler için hazırladık. İşte dış ticarette izin ve belge veren kurumlar.

Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları

 • ATR Belgesi
 • ATA Karneleri
 • Ekspertiz Raporu
 • EUR-1 Belgesi
 • EUR-Med Belgesi
 • Form A Belgesi
 • Menşe Şehadetnamesi
 • İşlenmiş Lüle Taşı

İhracatçı Birlikleri

 • Bedelsiz İhracat
 • Kayda Bağlı İhracat
 • Konsinye İhracat
 • Kotaya Tabi Ürünler İhracatı
 • Kredili İhracat
 • Nihai Kullanım Sertifikası
 • Takas ( Bağlı Muamele)

Gümrük Müdürlükleri

 • Dahilde İşleme İzni

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 • Döviz Beyan Tutanağı
 • Gümrük Beyannamesi
 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Sağlık Bakanlığı

 • Afyon ve Haşhaş Kellesi
 • Uyuşturucu Maddelerin İhracatı

Ekonomi Bakanlığı

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Hariçte İşleme İzin Belgesi
 • Standart Kontrol Belgesi
 • Ticari Kiralama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 • CITES Belgesi
 • Damızlık Büyük ve Küçük Hayvan
 • Doğa Mantarı
 • Doğal Çicek Soğanları
 • Gübre İhracatı
 • Hayvansal Ürünlerle Alakalı Sağlık Sertifikası
 • Mavi Yüzgeçli Orkinos
 • Su Ürünleri İhracatı
 • Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlığı Sertifikası
 • Veteriner İlaçları İhracatı
 • Yarış Atları İhracatı
 • Yem İhracatı
 • Zirai Mücadele ve İlaç Alatleri

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 • Av Hayvanları

Çevre Bakanlığı

 • CITES Belgesi
 • Tehlikeli Atıkların İhracatı

Maliye Bakanlığı

 • Özel Fatura

Kültür Bakanlığı

 • Antika Hediyelik Eşya
 • Halı Ekspertiz Raporu

Bankalar

 • Döviz Alım Belgesi
 • Transit Ticaret

Milli Savunma Bakanlığı

 • Harp, Silah ve Mühimmat İhracatı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

 • Nükleer alan kullanılan malzeme ve ekipman
 • Radyasyon Analiz Belgesi ( Ari Belgesi/Sarı Belgesi)

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü

 • Şeker İhracatı

Valilikler

 • Uygunluk Belgesi (Sınır Ticaret Merkezi)

Müftülükler

 • Helal Belgesi

SANAYİ DEVRİMİ TARİHİ 

18 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.