Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

İhracat ve ithalat çok kapsamlı süreçler oldukları gibi aynı zamanda da çok karışık operasyonel işlemler gerektiren süreçler. İhracat ve ithalat ülkeler için çok önemli gelir ve gider kaynakları oldukları için çok önemsenen kavramlar. Ufak bir yanlışın binlerce hatta milyonlarca lira zarara yol açtığını düşünürsek, bu süreçlerin önemini daha da iyi kavrayabiliriz. Peki bu kadar önemli olan bu işlemlerde hangi sertifikalar kullanılmaktadır? İhracatta ve ithalatta hangi belgeler kullanılmaktadır? Dış ticarette kullanılan belgeleri, dış ticarette kullanılan belgelere hangi kurumların izin ve onay verdiğini ve dış ticarette ihracatçı ve ithalatçı konumundaki firmalara hangi kurumların destek verdiğini aşağıdaki yazımızda hazırladık.

Dış ticarette kullanılan belgeleri;

 • Ticari Belge
 • Resmi Belge
 • Taşıma Belgeleri
 • Sigorta Belgeleri
 • Finansman Belgeleri
 • Sertifikalar
 • Diğer Belgeler

olmak üzere yedi farklı dala ayırabiliriz. Dış ticarette kullanılan belgeleri konusuna göre aşağıda bulabilirsiniz.

Ticari Belgeler

 • Proforma Fatura
 • Ticari Fatura
 • Navlun Faturası
 • Konsolosluk Onaylı Fatura
 • Çeki Listesi
 • Kontrol Belgesi
 • Koli (Paket) Listesi

Resmi Belgeler

 • EUR – 1
 • ATR
 • Form A
 • Menşe Şehadetnamesi

Taşıma Belgeleri

 • Deniz Yolu Konşimentosu
 • Hava Yolu Konşimentosu
 • Demir Yolu Hamule Senedi
 • Kara Yolu Hamule Senedi

Sigorta Belgeleri

 • Sigorta Poliçesi
 • Sigorta Sertifikası
 • Sigorta Mektubu

Finansman Belgeleri

 • Poliçe
 • Senet
 • Bono
 • Teslim Emri

Sertifikalar

 • Analiz Belgesi
 • Helal Belgesi
 • Koşer Belgesi
 • Bitki Sağlık Belgesi
 • Boykot Listesi (Kara Liste)
 • Borsa Tescil Belgesi
 • Kontrol Belgesi
 • Expertiz Raporu

Diğer Belgeler

 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
 • Yükümlendirilmiş Yükümlü Sertifikası

Bu izin ve belgeleri hangi kurumlardan tedarik edebileceğimize de Dış Ticarette İzin ve Belge Veren Kurumlar isimli yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Dış ticarette ihracatçılara ve ithalatçılara destek veren ve ihracat ve ithalat işlemlerinde yardımcı olan kuruluşları da Dış Ticarette Yardımcı Kurumlar adlı yazımızda bulabilirsiniz.

19 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.