Dolar Neden Yükseliyor?

Dolar Neden Yükseliyor?

Dolar Neden Yükseliyor?

İthalat ve ihracat rakamlarının artması ve azalması durumları döviz kurları ile doğrudan bağlantılıdır. Döviz kurları ise sürekli değişiklilik göstererek ülkeler arası ticarette yeni fırsatlar yada tehditler doğurabilmektedir. Peki döviz kurları neden yükselmekte veya azalmaktadır? Ülkemiz ve dünya tarafından yakından takip edilen doların dünya ticaretindeki önemi nedir? Ülkemizde dolar neden sürekli yükselmektedir? Bu yazımızda bu sorulara cevap arayacağız.

Dolar ve Döviz Kurları

Yabancı ülkelerde kullanılan ulusal para birimlerine döviz denmektedir. Döviz kuru ise bu para birimlerinin birbirleri karşısındaki değerlerine denmektedir. Bu değerler ise her ülkenin ekonomik durumuna göre değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik göstermesi durumu ise ülkenin siyasi, ekonomik ve çoğrafi istikrar durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Her ülkenin eşit çoğrafi, ekonomik ve siyasi şartlara sahip olamayacağı düşünüldüğünde de para birimlerinde doğan farklılık otomatik olarak döviz kuru sistemini ortaya koymaktadır.

Döviz kurları ülke içinde alış kurları ve satış kurları olmak üzere iki farklı açıdan değerlendirilmektedir. Alış kurları ülke para birimine karşılık ne kadar yabancı para, döviz alınabileceğini simgelerken, satış kurları ise yabancı para birimine karşılık ne kadar yerli para birimi alınabileceğini simgelemektedir. Bu alış ve satış kurları ise farklı türden sistemler ile uygulanabilmektedir. Bu türler şu şekildedir;

Esnek Döviz Kuru; Ülke merkez bankasının döviz kuruna müdahale etmediği kur sistemidir. Dalgalanma durumlarında etki etmemektedir.

Sabit Döviz Kuru; Ülke merkez bankasının döviz kuruna müdahale ettiği kur sistemidir. Dalgalanmalar engellenerek kurun sabit tutulmaya çalışıldığı sistemdir.

Denetimli Döviz Kuru; Ülke merkez bankası, kurun ileri tarihlerde istenilen boyutta olmayacağını tahmin ederek kura müdahalede bulunur. İstenilen tarihlerde kurun istediği seviyede olması amaçlanır.

Peki Ülkemizde Dolar Neden Yükseliyor?

Ülkemizde sürekli bir yükseliş trendine sahip olması beklenen ve bu sebepten ötürü halk tarafından yatırım aracı olarak görünen yabancı para birimleri bulunmaktadır. Eski yıllarda bu paralara Alman markını örnek verebilecekken, günümüzde ise Euro ve Dolar’ı örnek verebiliriz. Peki doların yükselmesi ne demektir ve ne anlama gelmektedir?

Ülkemizde doların yükselmesi, ülke para biriminin değer kaybetmesi yada doların ülke para birimimiz karşısında değer kazanmasıdır. Doların değer kazanması durumu ABD devletinin yapmış olduğu olumlu yatırımlar, atılan siyasi doğru adımlar, açıklanan düzgün cari bilanço ve ülke içi olumlu ekonomik haberler ile açıklanabilir. Kısacası üreten ve ekonomik yada siyasi açıdan doğru adımlar atan her ülkenin para biriminin, diğer para birimlerine karşı değer kazanması beklenir.

Ülke para birimimizin değer kaybetmesi durumu ise, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, askeri ve çoğrafi riskler ve olumsuz dış ticaret açık rakamları ile yakından ilişkilendirilebilir. Kimi zaman ülkeler enflasyon oranlarını da hesaba katarak para birimlerinde değer kaybettirme stratejilerini kullanabilmektedir. Para birimlerine değer kaybettirerek turizmde yada uluslararası ticarette ülkeler için cazibe kapısı olmayı ve gelirlerini arttırmayı planlayabilirler. Buna karşılık bu gibi stratejiler, ülke içi enflasyon ve alım gücü oranlarına ters etki yapabilir, kısmi yoksullaşma yaşanabilir. Özellikle üretimde ve ham maddede dışa bağımlı olan ülkelerde bu gibi gelişmeler, ülke içi ekonomik duruma olumsuz etki edebilir. Bu gibi gelişmeleri göz önünde bulundurarak ülkemizde dolar kurunun yükselmesi ülkemizdeki ekonomik istikrarsızlık ve hararetli dış politik gelişmelerden dolayı yabancı yatırım için riskli görülmesi ile açıklanabilir.

Kaynak

https://www.investaz.com.tr/forex/doviz-kuru-cesitleri

https://www.paradurumu.com/yatirim/doviz-kuru-nedir-cesitleri-nelerdir-haberi-3708 

 

6 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.