Dünyada Kahve Ticareti

Dünyada Kahve Ticareti

Dünyada Kahve Ticareti

Dünyada kahve ticareti ne kadardır? Kahve ticaretinde lider ülkeler hangileridir? Kahvenin yıllık ihracat değerinin 20 milyar dolar, dünyadaki toplam yıllık ihracat değerinin ise 100 milyar dolar olduğunu biliyor muydunuz? Kaldı ki bu kayıt altına alınan rakam…  Sudan sonra en fazla tüketilen ikinci içeceğin kahve olduğunu düşünürsek bu rakamlara daha az şaşırabiliriz.  Petrolden sonra ticaret hacmi en yüksek olan ürün kahveden bahsedelim..

Dünyada Kahve Ticareti

Kahve ticareti ve tarımı, güney ülkelerinin ekonomisi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Üretim, ithalat, ihracat, kavurma, dağıtım ve perakende gibi uzun ve kapsamlı bir süreçtir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için siyaset ve ekonomi için büyük önem taşır.

Kahve üretiminin en zor yanlarından birisi de hasat sürecidir. Yani kahve kirazlarını tek tek özenle dallardan toplamak zordur ki maalesef bunun için  bir icat yok ve toplama işlemi insan gücüne dayanıyor.

Kahve yetiştiren ülkelerin gelir seviyelerine baktığımızda da düşük olduğunu görüyoruz. Bu nedenle adil ticaret yapılması emekçinin yani üreticinin kazançtan en fazla payı alması, sektörün devamlılığı için çok önemli. ICO(Uluslararası Kahve Organizasyonu)’nun  bu alanda ki girişimleri ve çalışmaları kahve sektörünün sürdürülebilir kalabilmesi için çok değerli. ICO 1963 yılında Londra’da kahve üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında iletişimi  kuvvetlendirmek için kurulmuş bir organizasyondur. Asıl amacına gelecek olursak dünyadaki sürdürülebilir kahve sektörünün geliştirilmesine ve gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluğun azaltılmasına pratik bir katkı sağlamaktır.

Dünyada büyük bir pazar payı elde eden 3.nesil kahveciliğe, Türkiye’de ki markalarda uyum sağlıyor. İnsanların buluşmak için bahanesi haline gelen kahve, kahveye artan ilgi ve bununla birlikte kahve tarihinin önem arz etmesiyle sektörün, Türkiye’de daha hızlı gelişmesini sağlamakta.

Kahve Ticaretinde Lider Ülkeler ve Pazar Hacimleri

Brezilya: 4.9 milyar $ kahve ihracatı (%15.9)

Vietnam: 3.2 milyar $ kahve ihracatı  (%10.5)

Kolombiya: 2.5 milyar $ kahve ihracatı  (%8)

Almanya: 2.3 milyar $ kahve ihracatı ( %7.6)

İsviçre: 2,1 milyar $ kahve ihracatı  (%6,7)

İtalya: 1,5 milyar $ kahve ihracatı ( %5)

Endonezya: 1 milyar $ kahve ihracatı  (%3,3)

Belçika: 988,1 milyon $ kahve ihracatı  (%3,2)

ABD: 931.2 milyon $ kahve ihracatı (%3)

Honduras: 859,1 milyon $kahve ihracatı  (%2,8)

Guatemala: 761,1 milyon $ kahve ihracatı  (%2,5)

Peru: 757,8 milyon  $ ihracatı  (%2,5)

Fransa: 743,8 milyon $ kahve ihracatı  (%2,4)

Etiyopya: 736.3 milyon $ kahve ihracatı (%2.4)

Kanada: 553,8 milyon $ kahve ihracatı  (%1,8)

ÜLKELERE GÖRE KAHVE TİCARETİ

Brezilya, Vietnam, Kolombiya lider olmak üzere bir çok Güney ülkesinde kahve tarımı ve ticareti yapılıyor. Yapılan araştırmalar Latin Amerika ülkelerinin kahve ihracatının 1/3’ünü gerçekleştirdiğini  gösteriyor. Brezilya 4,9 milyar dolarlık kahve ihracatıyla en yakın rakibi Vietnamın 1,5 milyar dolar önünde. Brezilya, dünya kahve ihracatının %15’ini tek başına gerçekleştiriyor. Türkiye’de kahve ticareti rakamlarına baktığımızda, Türkiye ise 9,2 milyon dolar kahve ihracatı gerçekleştirilerek, 2016 verilerine göre en çok kahve ihracatı yapan ülkeler listesinde 72. sırada yer alıyor.

2018 Dış Ticaret Rakamları

Kaynak: trademap.org

14 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.