Damping Nedir? Anti-Damping Nedir?

Damping uluslararası bir pazardan pay elde edebilmek yada pazarı sürklase edebilmek amacıyla ülke içinde satılan bir malın daha düşük fiyatla satılmasıdır. Halk arasında bilinen şekliyle ve kısa tanımıyla malın fiyatını düşürerek satmaktır. Damping’i şöyle açıklaya biliriz; Ülkemiz tekstil alanında gayet gelişmiştir ve dünya tekstil sektöründe söz sahibi bir ülkedir. Ülkemizde üretilen ve ortalama 50 TL …

Antrepo Nedir? Antrepo Çeşitleri Nelerdir?

Fransızcadan dilimize geçmiş olan antrepo kelimesi anlam olarak, gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu ver korunduğu yer olarak bilinmektedir. Halk arasında evlerimizdeki eşyalarımızı korumak için kullandığımız ardiye ve kiler kelimeleriyle aynı anlama gelmektedir ancak antrepo kelimesi daha çok gümrük ve ticaret anlamında kullanılmaktadır. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyaların konulması ve saklanması amacıyla kurulan ve kuruluş …

Dünya Bankası Nedir?

2. Dünya Savaşı sonrasında savaştan büyük zararlarla ayrılan devletlerin inşa süreçlerini finanse etmek amacıyla Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkındırma Bankası (International Bank of Reconstruction and Development) adıyla 1945 yılında kurulmuştur. 1946 yılında faaliyete geçen kuruluşun adı daha sonra Dünya Bankası olarak değiştirilmiştir. Dünya Bankasının temelleri 1944 yılında İngiltere’nin Bretton kasabasında yapılan konferansla atılmıştır. Günümüzde 188 …

Ekonomi Ve Finans Alanında En İyi Filmler

Hem sinemaseverlerin hem de ekonomi ve finans dünyası ile yakından ilgilenenlerin severek izleyeceği filmler listesiyle karşınızdayız. Ekonomi ve finans konusuna ilgi duymayanlar, ne izleyeceği konusunda kararsız kalanlar ekonomi ve finans filmleri sizler için de farklı bir tercih olabilir. Aslına bakarsak ekonomi ve finans hayatımızın her alanında var olan konulardır, ekonomiye ilgi duymak sadece bu bölümleri …

Kadın ve Ekonomi

Tarihin ilk dönemlerinden beri ekonomik hayatın önemsenmeyen birer öğesi olan kadınlar başlangıçta tarım sektöründe çalışmaktadırlar. Savaş dönemleri haricinde tarım kesiminde, çoğunlukla da kendi işletmeleri ile sınırlı kalmış olan kadına geleneksel yapı içinde yüklenen temel görevler, üreme ile ev ve ailenin bakımıdır. Özellikle Cumhuriyet dönemine kadar kadının eğitim ve öğretim imkanlarının kısıtlı olması, kadının ev dışında …

Sweatshop Nedir?

Gündelik hayatta sürekli kullandığımız yiyecek, giyecek, ayakkabı ve teknoloji ürünlerinin nasıl üretildiğinden, hangi şartlarda ve kimler tarafından üretildiğinden haberimiz var mı? Dünyaca ünlü markaların üretimlerini gerçekleştirdiği şartları bilseydik yinede o ürünleri almaya devam eder miydik? Kapitalizmin ve şirketokrasinin desteğiyle insanlığın karanlık yüzünü ortaya çıkarana sweatshop nedir? Olağanüstü kötü çalışma koşulları bulunduran, çalışma saatleri günde 18 …

Sanayi Devrimi Tarihi

İnsanlık tarihi insanların kendini geliştirmesi, yeniliklere karşı verdiği tepkiler ve yeniye ulaşabilme istekleri yüzünden çok kabarıktır. İnsanları diğer canlılardan ayıran en büyük özellik düşünebilmeleri, öğrenebilmeleri ve bilgileriyle, öğrendikleriyle hayatlarına yön verebilmeleridir. İnsanlık geliştikçe, kaynakları tüketme hızı artmış ve yeni kaynaklar aramak zorunda kalmışlardır. İhtiyaçlarının artmasıyla beraber geliştirdikleri teknolojiler yetersiz kalmış ve daha iyisini yapabilmek adına devrimler …

Marshall Planı Nedir?

Marshall Planı Nedir? Marshall Planı İkinci Dünya Savaşı sonrasında güçsüz düşen Avrupalı devletlere yardım etmek amacıyla ABD tarafından hazırlanan bir ekonomik kalkınma planıdır. Dönemim ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından ortaya atıldığı için Marshall Planı olarak adlandırılmaktadır. Marshall Planı Amacı İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkeleri askeri ve ekonomik olarak kötü durumdalardır. Savaştan galip çıkan …

Bretton Woods Sistemi – Sistemin Çöküşü

1944 yılında Batı Bloğunda bulunan 44 müttefik ülkenin 730 delegesi ABD’nin New Hampshire eyaletinin küçük bir kasabasında bulunan “Mount Washington” otelinde bir araya gelerek “Para ve Finans” başlığı altında bir konferans gerçekleştirmişlerdir. Konferans genellikle Amerikalı delegelerle İngiltereli delegeler arasında bir mücadele şeklinde geçmiştir. Bu mücadele II. Dünya Savaşının galibi Amerika’nın daha fazla imtiyaz kazanmasıyla sonuçlanmıştır. …

Özel Çekme Hakları – SDR Nedir?

Bretton Woods sisteminin işleyebilirliğinin sekteye uğramasından sonra ülkeler ve uluslararası kurumlar yeni çözümler aramıştır. Doların devalüe edilmesi ve altına dönüştürebilirliğinin kaldırılmasıyla ortaya çıkan uluslararası para krizi, Bretton Woods konferansıyla getirilmiş olan altın-döviz standardının sonunu getirmiştir. Bu gelişmeler sonunda uluslararası likiditeyi arttırmak adına Özel Çekme Hakları, Uluslararası Para Fonu(IMF) tarafından meydana getirilmiştir. İngilizce “Special Drawing Rights” ‘ın …