EUR 1 Belgesi Nedir? EUR 1 Belgesi Ne İçin Kullanılmaktadır?

EUR 1 Belgesi Nedir? EUR 1 Belgesi Ne İçin Kullanılmaktadır?

EUR 1 Belgesi Nedir? EUR 1 Belgesi Ne İçin Kullanılmaktadır?

EUR 1 belgesi EFTA ülkeleri ve Avrupa Serbest Bölge Birliği ülkeleri, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ürünleri ve işlenmemiş tarım ürünleri söz konusu olduğunda Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlarda kullanılan belgedir. Ülkeler bu belgenin ibrazı ile anlaşmalar kapsamında gümrük indirimlerinden faydalanmaktadır. Belge bir serbest dolaşım belgesidir ve anlaşma kuralları içerisinde yer alan menşe bilgisinin doğruluğunun ibrazı için kullanılmaktadır. Bilindiği üzere menşe şehadetnamesi tercihsiz menşe bilgilerinin ispatı için kullanılmaktadır ve o kapsamda MFN kuralları ( En Çok Kayrılan Ülke) geçerlidir. EUR 1 belgesinde ise, belge ibraz edildiği taktirde anlaşmalar belirli birlikler ve ülkeler arasında yapıldığı için belirlenen imtiyazlı vergi oranları geçerli olmaktadır. Menşe şehadetnamesinden farklı olarak menşe ispatının yanı sıra, ithalat vergileri ödenmiş 3. ülke menşeli ürünler için de kullanılır.

EUR 1 belgesi ihracatçıların bağlı bulundukları odalardan temin edilebilmektedir. 5 nüsha halinde alınır ve bu 5 nüshanın 1 adet menevişli olanı asıl nüshadır. Diğer nüshalar ise beyaz renktedir. Belgeler onaylanmak üzere alındıkları odalara sunulmaktadır. Belgelerin onaylanması için ihracatçılardan Taahhütname ve Maliye Bakanlığı onaylı ve Noter tasdikli Türkçe Ticari Fatura talep edilmektedir. Odalar tarafından onaylanan EUR 1 belgeleri gümrük idareleri tarafından vize ettirilmektedir. Belgenin çalındığı, kaybolduğu ve zayi edildiği durumlarda oluşturulan belgeye Duplicate EUR 1 belgesi denmektedir. İhraç işlemleri sırasında unutulduğu, yanlışlık yapıldığı veya özel durumlar gerektiren durumlar söz konusu olduğunda da sonradan oluşturulabilen bir belgedir.

Not: EUR.1 Dolaşım Belgesi ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından vize edildiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. Sonradan hazırlanan ve Duplicate olan belgeler için de aynı süre geçerlidir.

EUR 1 Belgesi Nasıl Doldurulur?

 

 • 1- İhracatçı firmanın tescilli adı ve adresi
 • 2-  Belgenin hangi ülkeler arasında kullanılacağı bilgisi
 • 3-  İthalatçı firmanın tescilli adı ve adresi
 • 4- Ürünlerin menşe bilgisi
 • 5- Varış ülkesi
 • 6- Taşımaya ilişkin bilgiler
 • 7- Oda tarafından doldurulacak ve mühürlenecek sütun
 • 8- Malların sıra numarası, adları, marka, cins, koli vb. bilgileri
 • 9- Malların brüt ağırlığı;
 • 10- İhracata konu faturaya ait bilgiler
 • 11- Gümrük İdaresi tarafından doldurulup vizelenecek kısım
 • 12- İhracatçı firmanın kaşesi ve firma yetkilisinin imzası ile evrakın doldurulma tarihinın yazıldığı kısım bilgilerinin olacağı şekilde belge doldurulmaktadır.

Kaynak

http://www.izto.org.tr/tr/eur1-dolasim-belgesi

16 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.