EXWORKS (EXW) Teslim Şekli

EXWORKS (EXW) Teslim Şekli

EXWORKS (EXW) Teslim Şekli

Günümüzde yapılan ticaretlerin ilk adımı karşılıklı imzalanan satış sözleşmeleridir. İmzalanan bu sözleşmede mal bedelinin nasıl temin edileceği, vadeler, sigortanın kim tarafından yapılacağı ve malın hangi noktada temin edileceği gibi unsurlar bulunur. Bir ticarette malın hangi noktada teslim edileceğine ait teslim şekilleri International Chamber of Commerce (ICC) tarafından hazırlanan INCOTERMS’lerde belirtilmiştir. Malların teslim noktasına kadar yükümlülüğünü kimlerin üstleneceği, hangi araçlar kullanılacağı, teslimin hangi şartlar altında yapılacağı bu teslim şekillerinde yazmaktadır. İhracatçı için avantajlı olan teslim şekilleri olduğu gibi ithalatçı için avantajlı teslim şekilleride bulunmaktadır. Bu teslim şekilleri nelerdir? Ne anlama gelmektedir? Exworks teslim şeklini inceliyoruz.

EXW

İhracatçının ülkesinde iş yerinde yapılan teslim şekline (EXW) EXWORKS teslim şekli denir. Kapıda teslim ya da iş yerinde teslim olarakta bilinir. İş yerinden kasıt atölye, fabrika, antrepo veya ihracatçının deposu sayılabilir. İhracatçı malları satış sözleşmesinde yazan tarihte sevkiyata hazır hale getirir. İthalatçı malları işletmeden teslim alır. Malların ticareti için gerekli belgeleri hazırlar ve  gümrük işlemlerini tamamlayarak ürün hakkındaki bütün sorumlulukları kendisi halletmiş olur.  Malların iş yerinde teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve riskler ithalatçı tarafından karşılanır.

Özellikler

Exworks teslim şeklinin ihracatçı açısından yurt içi satışından farklı bir yanı yoktur. İş yerinde yapılan her teslim şekli EXW teslim şekli değildir. Bu teslim şeklinde mallara ait ihraç gümrük işlemleri ve masrafları ithalatçıya aittir. Malların kapıda teslim edilmesine rağmen, malların gümrük işlemleri ve masraflarını ihracatçı yapıyorsa bu işlem EXW teslim şekli olamaz.

Ayrıca malların hazır hale getirilmesinden sonra kapıya kadar gelen ithalatçının taşıyıcı aracına malları yüklemekte ihracatçının sorumluluğunda değildir. İhracatçı kendi isteğiyle yükleme yapar ve malların yüklenmesi aşamasında malların başına her hangi bir zarar gelirse sorumluluk ithalatçıya aittir. Bu nedenle ithalatçının sorumluluklarının malların üretim hattından çıkmasından itibaren başladığını da söyleyebiliriz.

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

Kaynak: wikipedia

23 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.