Forfaiting Nedir? Forfaiter Kime Denir?

Forfaiting Nedir? Forfaiter Kime Denir?

Forfaiting Nedir? Forfaiter Kime Denir?

Uluslararası ticarete konu mal ve hizmetlerin finansmanı farklı finansman yöntemlerini gündeme getirmiştir. Hammadde ve tüketim gibi mallarının ihracatında finansman daha çok bankalar ve satıcılar tarafından finanse edilmektedir. Bunun nedeni ise kredi maliyetinin belirlenmesinin daha kolay ve vadenin daha kısa olmasıdır.

Öte yandan nakit ödeme sorunu yaşayan ithalatçı firmalar vadeli mal alımı uğraşı içindeler. İhracatçı firmalar ise vadeli mal satımı durumunda alacaklarını vadesinde tahsil edememe riski ile karşı karşıyadırlar. İşte bu karşılıklı ilişki, ihracat kredi sigortası ve garanti kurumlarının kurulmasının en önemli nedenlerindendir. Ancak bu kurumların devlet destekli olmaları nedeniyle karşılayamadıkları bazı risklerin olması, forfaiting gibi yeni finansman tekniklerinin kullanımını gündeme getirmiştir.

Daha çok yatırım mallarının finansmanında kullanılan yöntemlerden bir tanesi de forfaitingdir. Forfaiting gelişmekte olan ülkelerin artan yatırım malları talebi doğrultusunda önem kazanmaya başlamış bir finansman tekniğidir. Forfaiting 6 aydan 10 yıla kadar vadelerde yatırım malları ihracatının finansmanına olanak sağlayan bir finansman tekniğidir diyebiliriz.

Forfaiting Önemi

Forfaiting belirli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu tarafından satın alınma işlemidir. Alacağın kesin olarak satılması esasına dayanır. Daha detaya inecek olursak dış ticaret işleminin gerçekleştirilebilmesi için ticaret yapan tarafın ihracat işleminden doğan uzun vadeli alacaklarına kısa vadede ulaşmasını sağlamaktır. Böylece yurt dışı satışlardan doğan risklerden kurtulur ve belirlenen tutarı alır. Yurt dışı satışlarda oluşabilecek risklere gelirsek ticari risk, kur riski, faiz oranı riski, ülke riski gibiticari risk, kur riski, faiz oranı riski, ülke riski gibi sıralayabiliriz. Alacağın satıcısına forfaitist,  satın alan kuruluşa da forfaiter denir.

Bu işlemde ithal edilecek malın bedeli, malın ekonomik ömrüne yayılır ve taksitlendirme yapılır. İthalatçı ve ihracatçı arasında anlaşarak ödeme planı hazırlanır. Daha sonra ithalatçı firma malları teslim alır ve bunun karşılığında banka garantisi sağlanmaktadır. Borç senetleri banka aracılığı ile ihracatçı firmaya iletilir. İhracatçı alacaklarını nakde çevirmek istediğinde bir forfait şirketi ile belirli bir iskonto karşılığında anlaşmaya varır. İhracatçı firma tarafından Forfaiter’e verilen senetler iskonto edilip karşılığı ihracatçı firmaya ödenir. İhracatçı firmanın bu alışveriş ile ilgili tüm yükümlülükleri sona erer. Forfaiter ödeme araçlarını vadesi geldiğinde tahsil etmek için garantör bankaya iletebilir veya üçüncü şahıslara devreder.

Kaynak

https://www.hesapkurdu.com/kobi-kredisi/rehber/forfaiting-nedir

https://kobitek.com/forfaiting-finansman-teknigi

https://www.alomaliye.com/2015/08/30/forfaiting-nedir/

13 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.