Free Carrier (FCA) Teslim Şekli

Free Carrier (FCA) Teslim Şekli

Free Carrier (FCA) Teslim Şekli

Günümüzde yapılan ticaretlerin ilk adımı karşılıklı imzalanan satış sözleşmeleridir. İmzalanan bu sözleşmede mal bedelinin nasıl temin edileceği, vadeler, sigortanın kim tarafından yapılacağı ve malın hangi noktada temin edileceği gibi unsurlar bulunur. Bir ticarette malın hangi noktada teslim edileceğine ait teslim şekilleri International Chamber of Commerce (ICC) tarafından hazırlanan INCOTERMS’lerde belirtilmiştir. Malların teslim noktasına kadar yükümlülüğünü kimlerin üstleneceği, hangi araçlar kullanılacağı, teslimin hangi şartlar altında yapılacağı bu teslim şekillerinde yazmaktadır. İhracatçı için avantajlı olan teslim şekilleri olduğu gibi ithalatçı için avantajlı teslim şekilleride bulunmaktadır. Bu teslim şekilleri nelerdir? Ne anlama gelmektedir? Bu yazımızda FCA teslim şekli incelenecektir.

Satıcının ülkesinde teslim yeri belirtilerek taşımacıya yapılan teslim şekline Free Carrier – FCA teslim şekli denir. Bu teslim şeklinde ihracatçı malların ihracatıyla alakalı formalitelerini yerine getirdikten sonra, satış sözleşmesinde belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya devrettiği anda sorumluluklarını tamamlamış sayılır. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Taşıma ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir.

FCA Teslim Şekli – Özellikler

Ülkemizde yapılan ihracatların büyük bölümü FCA şeklindedir. Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırladıktan sonra malları taşıyıcıya teslim etmesi gerekir. Bu taşıyıcı demir yolu, kara yolu, hava yolu veya deniz yolu taşıyıcısı olabilir. Demir yolu taşımacılığında mallar eğer bir vagonun tamamını dolduruyorsa, demir yolunu temsil eden bir kişiye temsil alındığı zaman teslim tamamlanmış sayılır. Ayrıca vagonun doğru şekilde yüklenmesi ihracatçıya aittir.

Deniz yolu taşımacılığında mallar eğer bir konteyneri dolduruyorsa, deniz taşımacısı malı belirlenen yerden alıp gemiye veya gemiş işletmesine götürüyorsa teslim tamamlanmış sayılır. Ancak mallar bir konteyneri tamamlamıyorsa veya konteynere yüklenmemesi durumunda ihracatçı taşıma terminaline kadar getirmek ve orada deniz taşımacına teslim etmek zorundadır. Hava yolu taşımacılığında ise taşımacı veya onun adına hareket eden kişiye mallar teslim edildiği taktirde ihracatçının sorumlulukları sona ermiş sayılır.

Yani eğer alıcı yükü belirli bir şahsa teslim etmesi yönünde satıcıya bir talimatta bulmuşsa, mallar bu şahsın eline geçtiği andan itibaren satıcı mal teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

FOB terimine benzer ve genellikle karıştırılır. Aralarındaki fark, FOB’da teslim noktası sadece gemi iken, FCA’da bunun herhangi bir taşıma aracının kasası olabilmesidir. Çoklu taşımacılık yapılıyorsa, ilk taşıma aracı belirleyici olacaktır.

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

17 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.