Sinema Tarihinin En Başarısız Filmleri

İnsanlar film izlemek istediklerinde veya herhangi başka bir aktivite yapmak istediklerinde her zaman en iyisini izlemek ve en eğlencelisini yapmak istemektedir. Bunda yadırganacak hiç bir şey yoktur. Ancak bir sıralamada en iyi olduğu gibi aynı sıralamanın en sonunda da bir en kötü bulunmak zorundadır. Peki sinema tarihinin en başarısız, yapımcısını en çok zarara uğratan filmleri …

Amerikan Ticareti Hakkında İlginç Bilgiler

Dünyanın en büyük üçüncü ihracat ekonomisine ve en büyük ithalat ekonomisine sahip ABD, dünya ticareti için çok önemli bir konumdadır. Toplam ihracat değeri 1,25 trilyon dolar, toplam ithalat değeri ise 2,16 trilyon dolardır. GSYİH değeri ise 59 bin 500 dolardır. Uyguladığı politikalar ve ticari ilişkiler ile dünya ekonomisine yön verecek güçte olduğu da aşikar. Peki …

Serbest Bölge Nedir? Türkiye’deki Serbest Bölgeler

Serbest bölge ülkelerin siyasi sınırları içinde yer alan ancak teşvik amacıyla dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından sanki ülkelerin gümrük hattı dışındaymış gibi sayılan bölgelerdir. Serbest Bölgelerde endüstriyel ve ticari faaliyetler için ülke içinde sağlanandan daha fazla oranda muafiyet ve teşvikler uygulanmaktadır. Türkiye’de Serbest Bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesinin bir parçasıdır. Ancak serbest Dolaşımda olmayan …

GTIP nedir? GTIP Kodu Ne Anlama Gelmektedir?

İhracat ve ithalat işlemlerinde, uluslararası ticaret ile alakalı her hangi platformda en çok duyacağımız terimlerden biri GTIP olacaktır. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu anlamına gelmektedir ve göründüğü üzere kısaltılmasından oluşmuştur. GTIP dünya ticaretinde yer alan binlerce ürünün kimlik numarası anlamına gelmektedir. Her ülkenin kendine özgü isimlendirdiği bir tarife cetveli vardır ve bu tarife cetvelleri Dünya Gümrük …

Türkiye’de Demir-Çelik Üretimi ve Dünya Demir-Çelik Ticareti

Bir çok işçiyi istihdam eden ve toplam 167 milyar dolarlık ihracatımız içerisinde yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracat ile araç ve makine ihracatımızın ardından üçüncü sırada yer alan demir-çelik sektörü ülkemiz açısından çok önemlidir. Ülkemizin  Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, İzmir bölgesi ve İskenderun bölgesi olmak üzere 4 bölgemizde yılda yaklaşık olarak 40 milyon ton demir-çelik üretimi …

En Çok İthal Edilen Ürünler

İthalat bir ülkenin kendi sınırları içerisinde üretemediği ürünleri başka ülkelerden satın alma faaliyetleridir. Aynı zamanda kendi ülke sınırları içerisinde üretebildiği fakat ithal maliyeti bakımından daha ucuz bulduğu mallar için de ithalat tercih edilmektedir. Genellikle ithalatı ihracatından çok olan ülkeler, gelişmemiş ülke veya ekonomik olarak bir şeyleri yanlış yapan olarak görülebilir. Hangi ürünleri hangi şartlar altında …

Trade Map Nedir? Nasıl Kullanılır?

Uluslararası ticarette kullanılan bilgi kaynakları gerek ihracatçı açısından gerekse ithalatçı açısından çok faydalı bulunmaktadır. İnternette ihracatçı ve ithalatçıların kullanımına açık onlarca platform bulunmaktadır. Trade Map bu bilgi platformlarının en önemlilerinden biridir. Trade Map hangi ürünün hangi ülkeden yılda ne kadar ihracat yada ithalat edildiğini, pazar paylarını ve potansiyel pazarları saptamakta çok önemli bir bilgi kaynağıdır. …

Yabancı Ülkelerde Yapılmaması Gereken Davranışlar

Dünya üzerinde bir arada yaşayan her toplumun ortak kültürleri vardır ve bu kültürler toplumlar arası değişmektedir. Yaşanılan coğrafyaların farklı olmasından dolayı gelişmiş kültürler farklı yönlere doğru ilerlemiştir. Kimi bölgelerde deniz ürünleri kültürü gelişmişken, kimi bölgelerde de tropikal meyve tüketim kültürü değişmiştir. Bu gibi somut farklılıklar davranışsal olarak da insanları farklı yönde etkilemiştir. Örnek verecek olursak, …

En Çok İhraç Edilen Ürünler

İhracat ülkelerin ekonomik dar boğazdan çıkmaları adına ve pozitif gelişmeler göstermek adına yapmaları gereken en önemli ticari faaliyetlerdendir. Gelişmiş ülkelerin, gelişmiş ülkeler sınıfında bulunmalarının en önemli nedenlerinden biri kendi topraklarında ürettiği veya tasarladığı ürünlere kendi katma değerlerini ekleyerek diğer ülkelere satmasıdır. Bu şekilde ülke içine para girişini arttıracaklar ve ekonomilerini canlı tutacaklardır. İhracat yaparak kendi …

Dünya Bankası Nedir?

2. Dünya Savaşı sonrasında savaştan büyük zararlarla ayrılan devletlerin inşa süreçlerini finanse etmek amacıyla Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkındırma Bankası (International Bank of Reconstruction and Development) adıyla 1945 yılında kurulmuştur. 1946 yılında faaliyete geçen kuruluşun adı daha sonra Dünya Bankası olarak değiştirilmiştir. Dünya Bankasının temelleri 1944 yılında İngiltere’nin Bretton kasabasında yapılan konferansla atılmıştır. Günümüzde 188 …