Gümrük Müşaviri Nedir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük Müşaviri Nedir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük Müşaviri Nedir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük müşaviri nedir, ne demektir, kimdir? Gümrük müşavirleri ne iş yaparlar, görevleri sorumlulukları nelerdir? Gümrük müşavirlerinin yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? Gümrük müşaviri olmak istiyorum veya bu alanda meraklıyım diyorsanız bilgiler yazımız devamında…

Gümrük müşavirliği ülkemizdeki en eski mesleklerden bir tanesidir. Ülkemizde 1909 yılından bu yana var olan bir meslektir. Nüfusun hızla yükselmesinden dolayı iş arayanlar, gelecek planlaması yapanlar bilindik mesleklerin aksine, geleceği olan, fazla talebin olmadığı meslek dallarına yönelmektedirler. Gümrük müşavirliği de bu meslekler arasında kendisine yer bulmaktadır. Gümrük müşavirliği mesleği popüler meslekler arasında yer almamaktadır. Ancak iş olanakları bu meslek dalında yine bilinenin aksine oldukça fazladır.

Gümrük müşavirliği mesleği, günümüzde dış ticaret sektörü ile ilgili olarak faaliyet gösteren ülkemizin en önemli sektörlerinden birisi haline geliştir. Gümrük müşavirleri, eşyaların gümrük tarafından onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına dair gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yolu ile takip eden ve sonuçlandıran kişilere denilmektedir. Bir eşyanın gümrük tarafından onaylanması gereken işlemleri varsa gümrük müşavirleri konuyla ilgili belgeleri hazır etmekle görevlidir.

Görev ve Sorumlulukları

Gümrük Müşavirlerinin iş alanı belirli olduğu için pek fazla farklı sorumlulukları bulunmamaktadır ancak bu sorumluluklarının önemini azaltmamaktadır. İşte gümrük müşavirlerinin sorumlulukları;

  • Gümrük İşlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  • Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken diğer vergilerin doğru olarak tahsil edilmesini sağlamak,
  • Dış ticaret alanında faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmeti vermek.

Nasıl Olunur?

Gümrük müşaviri olabilmek için sabırlı olmak gerekmektedir, çünkü uzun zaman alabilir. Öncelikle Türk vatandaşı olma şartı vardır. Medeni hakları kullanım ehliyetine sahip bulunmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekir. Ayrıca affa uğramış olunsa bile ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis, kaçakçılık, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma vb. yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihaleye ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından hüküm giymemiş ve ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmamış olmamak gerekir.

Gümrük Müşaviri olabilmek için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği bölümlerinden lisans seviyesinde mezun olmak gerekir. İktisadi ve idari bilimler fakültesinde yer alan iktisat, uluslararası ilişkiler gibi bölümleri okuyanlar da bu meslek icra edilebilmektedir.

Müşavirler, herhangi bir şirkette en az 1 yıl staj yaparak istihdama hazır hale geliyorlar. Stajını tamamlayan aday, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açılan sınava katılarak en az 60 puan almalıdırlar. Müşavir yardımcısı olarak işe başlayan kişi aynı zamanda B karnesi almaya da hak kazanmış olur.

2 yıl gümrük müşavir yardımcısı olarak mesleğini icra eden kişiler, yine bakanlık tarafından açılan sınava katılabilirler. Sınavdan 70 veya üstü puan alan kişiler A karnesi almaya hak kazanır ise gümrük müşaviri olabilmeye hak kazanırlar.

Kaynak

https://haberport.com/ozel-haber/gumruk-musaviri-nedir-nasil-olunur-olma-sartlari-nelerdir-kimler-h897.html

https://www.gumruktv.com.tr/gumruk-musaviri-nedir-gumruk-musaviri-nasil-olunur

www.elemanuzman.com/gumruk-musaviri-kimdir-gumruk-musavirligi-nedir/

10 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.