Heckscher-Ohlin Teorisi Nedir?

Heckscher-Ohlin Teorisi Nedir?

Heckscher-Ohlin Teorisi Nedir?

Ekonomi alanında bilim insanları tarafından oldukça fazla teoriler ortaya atılmıştır. Bu teorilerden bir tanesi Eli Heckscher ve Bertil Ohlin tarafından ortaya atılan Heckscher-Ohlin teorisidir. Bu teorinin ortaya çıkma sebebi ise iç maliyet farklılıkları üzerine bir anlatı yapan Ricardo Modelidir. Ricardo modeline göre iki ülkenin ticaret yapabilmesi için iç maliyetlerin birbirinden farklı olması gerekmektedir. Ancak Ricardo modeli iç maliyetler farklılıklarını açıklamada yetersiz kalmaktadır. Bu yetersiz anlatı Heckscher-Ohlin teorisi için çıkış noktası olmuştur.

Bu teoriye göre bir ülke, hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse; o faktörü yoğun biçimde kullanan mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde etmektedir. Yani onları daha ucuza üretir ve o alanlarda uzmanlaşır. Teori bizlere kısaca ülkelerin bol üretim faktörlerini kullandıkları ürünleri ihraç etmelerinin, kıt olan üretim faktörlerini kullanarak ürettikleri ürünlerin ise ithal edilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Heckscher-Ohlin Teorisinin temel sonucunun ortaya çıkabilmesinin gerekli koşullarından biri de faktör fiyatları değiştiğinde, malların faktör yoğunluklarının tersine dönmemesidir. Yani ucuzlayan faktörün pahalılaşan faktörün yerine ikame edilmesi sonucunda, emek yoğun malın sermaye yoğun ya da sermaye yoğun malın emek yoğun bir mal durumuna gelmemesi gerekir. Faktör fiyatları oranı değişince faktör yoğunluklarının değişmemesine kuvvetli faktör yoğunlukları varsayımı denir. Faktör yoğunluğunun tersine dönmemesinin koşulu, eş ürün eğrilerinin tek bir noktada kesişmesidir.

 

Heckscher-Ohlin Teorisi Varsayımları

 • İki mal ve iki ekonomi geçerlidir. Çıktı Smith ve Ricardo modelindeki gibi sadece emeğin bir fonksiyonu değil, emek ve sermayenin fonksiyonudur.
 • Emek ve sermaye, her iki ülkede aynı niteliktedir yani homojendir.
 • Emek ve sermaye donanımı, her iki ülkede sabittir ve sektörler arası akışkan iken ülkeler arası akışkan değildir.
 • Her iki malda, üretim teknolojisi sabittir. Yani teknolojik gelişme yoktur.
 • Ekonomide tam istihdam ve tam rekabet koşulları geçerlidir.
 • Taşıma giderleri sıfırdır ve serbest ticaret koşulları vardır.
 • Ülkelerin faktör donanımları birbirinden farklıdır. İki ülkeli modelde; bir ülke emek, diğer ülke ise sermaye bakımından zengin olacaktır.
 • Malların faktör yoğunlukları farklılık gösterir. Bazı mallar emek yoğun, bazı mallar ise sermaye yoğun olarak üretilir.
 • Bir malın üretim fonksiyonu Karşılaştırmalı Üstünlük Modelinin tersine bütün ülkelerde aynıdır.
 • Üretimde ölçeğe göre sabit getiri koşulları geçerlidir.
 • İki ülkenin ticaret yapabilmeleri için talep koşullarının benzer olduğu kabul edilmiştir.

 

MARSHALL PLANI NEDİR?

Kaynak

ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ VE POLİTİKASI – PROF. DR. MİTHAT ZEKİ DİNÇER

11 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.