Hollanda Hastalığı Nedir?

Hollanda Hastalığı Nedir?

Hollanda Hastalığı Nedir?

Hollanda hastalığı bir ülkede ani zenginleşme kaynağına erişen bir ekonomide üretim faktörlerinin diğer alanlardan çekilip, kaynağa yönelmesi sonucu toplam üretimin azalmasına denir. Bu duruma Hollanda hastalığı denmesinin sebebi durumun, 1960 yıllarda Hollanda’da doğal gaz bulunmasının ardından gözlemlenmesidir.

Hollanda Hastalığı, faktör hareketsizliği modelinin bir örneği olarak ele alabiliriz. Hollanda Hastalığı, bir ülkede ani bir şekilde üretim artışı sonucunda yaşanan ekonomik daralma olarak ifade edilmiştir. Bu daralma mevcut üretimden sağlanan ani gelir artışı durumunda yaşanabilmiştir. Burada asıl sorun, üretim artışının üretim faktörleri artışıyla uyumlu olamamasından kaynaklanmaktadır.

1960’da Hollanda’da doğal gaz rezervlerinin bulunmasıyla doğal gaz üretiminde ani bir artış sağlanmıştır. Bu ani üretim artışının gerektirdiği üretim faktörleri, ekonomideki diğer endüstrilerden sağlanmıştır. Üretim faktörlerinin doğal gaz üretimine kayması, diğer endüstrilerin üretimini azaltmıştır. Üretim artışı olmamasına rağmen ilgili ürünün uluslararası fiyatının aşırı artması sonucu, gelirin aşırı artması da aynı etkiye sebep olabilecektir.

Nitekim aynı şekilde 1970’lerde yaşanan petrol krizi sonucu, kaynaklar petrol ürünleri üretimine kaymış ve ekonomide toplam üretim azalmıştır. Üretim artışı ya da fiyat artışından kaynaklanan gelir artışı olsun, bu genişleme harcamaya dönüşerek ekonominin sektörlerini finanse ederse sorun yaşanmayacaktır. Konu hakkında yapılan araştırmalar yeterli sonuç vermese de, dış yardımların ve işçi dövizlerinin de Hollanda hastalığına yol açmış olabileceği düşünülmektedir.

Kaynak

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1

ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ VE POLİTİKASI – PROF. DR. MİTHAT ZEKİ DİNÇER

9 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.