Kabul Kredili Ödeme

Kabul Kredili Ödeme

Kabul Kredili Ödeme

İthalatçı firmanın malı teslim aldıktan sonra, ödemeyi satıcı ile anlaştıkları poliçe veya bononun vadesinde yapmasına kabul kredili ödeme denir. İhracatçı ile ithalatçı arasındaki anlaşmaya göre, akreditifli, mal mukabili veya vesaik mukabili olarak yapılabilir. Düzenlenecek poliçelerin vadeleri, kabul tarihinden başlamak üzere herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın tarafların anlaşmasına göre belirlenir.

Banka tarafından düzenlenen poliçe üzerine aval verilmesinin istenmesi durumunda ödeme sorumluluğunu banka üstlenir. Bu durumda firma lehine gayrinakdi bir kabul kredisi limiti tesis edilir. Açılan kabul kredisi ile ithalatçı, bankanın güvenilirliği ve saygınlığından faydalanmış olur. Bu sayede kredilendirilen firma, ithal edeceği ürünleri eksiksiz ve uygun bir şekilde elde edeceği garantisini, herhangi bir sermaye bağlamadan elde eder.

Kabul Kredili Ödemede İş Akışı

 1. İthalatçı ve ihracatçı arasında satış sözleşmesi imzalanır.
 2. Sözleşmede ödemenin belli bir vade içeren poliçenin kabulu sonrası yapılacağı belirtilir.
 3. İthalatçı poliçeyi kendi adına kabul eder.
 4. Banka da poliçenin kabulünü taahhüt eder.
 5. İhracatçı malları ithalatçıya gönderir.
 6. İhracatçı belgeleri kendi bankasına, bankasıda poliçenin kabulu durumunda belgeleri ithalatçının bankasına gönderir.
 7. İthalatçı bankası belgelerin alındığını ithalatçıya bildirir.
 8. İthalatçı poliçeyi kabul edip ve belgelerini alır.
 9. İthalatçı gelen evraklar ile birlikte malını gümrükten çeker.
 10. İthalatçı bankası, ithalatçı tarafından onaylanan poliçeyi kendi avalini de ekleyerek ihracatçının bankasına gönderir. Bu işlem sırasında ithalatçının bankadaki parasını bloke eder, ithalatçının varsa tapusunu ipotek eder ve ithalatçıya kredi kullandırır.
 11. İhracatçı bankası vadesi gelmiş policeyi, ithalatçının bankasından tahsil eder ve İhracatçının hesabına yatırır. Eğer İhracatçı vadesinden önce bozdurmak isterse faiz yada komisyonu kabul ederek bozdurabilir.

DIŞ TİCARETE DİĞER ÖDEME ŞEKİLLERİ 

16 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.