Konkordato Nedir? Konkordato İlan Eden Türk Şirketler

Konkordato Nedir? Konkordato İlan Eden Türk Şirketler

Konkordato Nedir? Konkordato İlan Eden Türk Şirketler

Borçlarını ödemekte güçlük çeken firmaların, alacaklılarının en az 2/3’lük kısmı ile borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalan kısmınıda belirlenen bir yapılandırma planı dahilinde ödemesi şeklinde yapılan anlaşmaya konkordato denmektedir. Alacaklıların, alacaklarının belirli yüzdesinden vazgeçmesi halinde kalan borcun, borçlunun teklifi dahilinde ödenmesi durumudur. Kısacası alacaklının fedakarlığına dayanan, iflas öncesi son yapılandırmadır.

Borçlular ve alacaklılar arasında yapılan bu anlaşmanın amacı iyi niyetli ve dürüst borçluları korumaktır. Elinde olmayan nedenlerden dolayı (artan döviz kuru, ekonomik bunalım dönemleri vs.) borçlarını ödeyemeyecek durumda olan firmaların, konkordato anlaşması ile ticari faaliyetlerinin devamı sağlanır. Bu uygulama ancak ticaret mahkemelerinin tasdiğiyle bağlayıcı bir anlaşma olabilir.

Konkordato uygulaması ülkemizde genelde iflas ertelemenin kullanılmasından dolayı yok denecek kadar azdır. Ancak 15 Temmuz 2016 yılında yapılan darbenin ardından alınan OHAL kararıyla iflas ertelemek yasaklanınca, firmalar tarafından konkordato talep edilmesi artmıştır. Son zamanlarda sıkça konkordato kelimesini duymamızın nedeni ülke ekonomisinin son zamanlarda dar bir geçitten geçmesi ve getirilen OHAL kararlarıdır.

Şartları ve Verilmesi

Borçlarını ödemekte güçlük çeken firmalar, konkordato uygulamasından faydalanmak için İcra Tetkik Mercii Hakimliğine başvurur. Başvurusunda, borçlarını neden ödeyemediğini ve bu süreçte nasıl ödeyebileceğini ayrıntılı şekilde bildirir.

Borçlunun mal varlıkları, mevcut borçların %50’sini karşılamaya yetip yetmediği ve varlıklarının ödeme planına uygun olup olmadığı için bilirkişi değerlendirmesine ihtiyaç duyulur. Bilirkişi raporunda, borçlu eğer gerekli olan şartları taşıyorsa teklif kabul edilir. Teklifin kabul edilmesinin ardından bir komiser atanır.

Komiserin sorumlulukları; anlaşmayı ticaret mahkemesine hazırlamak, alacaklıların haklarını korumak, anlaşmanın onayı için çoğunluğun sağlandığına dair tespit, alacaklılara ilan yapmak ve alacakların incelenmesidir.

Yapılan başvuru sonrasında borçlu bütün şartları yerine getirdiyse borçluya süre verilir. Bu süre içerisinde borçluya icra takibi yapılamaz ancak borçlunun kendi mal varlıkları üzerindeki tasarruflarıda kısıtlanır. Mal varlıkları hakkında komiser denetimindedir. Konkordato tasdit edildikten sonra alacaklılara 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanınır. 7 gün içinde itiraz etmeyen alacaklıların itiraz hakları düşer. Ancak bu yapılandırma anlaşmasının reddi gibi bir durum meydana gelirse, verilen süreninde sonuna gelinir. Reddin ardından 7 gün içinde alacaklılardan herhangi biri Ticaret Mahkemesine başvurarak borçlunun iflasını isterse, mahkeme borçlu hakkında iflas kararı vermektedir. Bu red kararından sonra haczedilebilen tüm mallara haciz gelir.

Vatandaşlarda Konkordato İlan Edebilirler mi?

OHAL yasakları kapsamında iflas ertelemenin yasaklanmasının ardından firmalar içinde bir nevi yeni bir yapılandırma dönemi açıldı. 7101 sayılı kanunun 13. maddesinde herhangi bir borçlunun konkordato talep edebileceği ifade edildiği için firmaların yanı sıra vatandaşlarında bu hakka sahip olduğu hakkında bir düşünce hakim. Borçlarını ödeme hususunda güçlük çeken tacir kişilerinde bu hakka sahip olduğu söylenilebilir.

Son Dönemde Konkordato İlan Eden Önemli Türk Şirketleri

Günaydın Group – Lojistik

Kaşıbeyaz – Kebap Zinciri

MAKRO – Tedarik Zinciri

Hotiç – Ayakkabı

Beta – Ayakkabı

Yeşik Kundura Sanayi – Ayakkabı

Yukarıda iflasın eşiğinde olan önemli firmalardan bahsedilmiştir. Bunların yanı sıra Yavuz Sultan Selim köprüsünün İtalyan ortağı olan Astaldi de Türkiye’de ki gelişmelerden sonra konkordato ilan etmiştir. Diğer firmaları incelemek için tıklayınız. 

GÜNCEL ZAM ORANLARI VE AÇLIK SINIRI

Kaynaklar: – 2 – 34

16 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.