Konsinye İhracat Nedir?

Konsinye İhracat Nedir?

Konsinye İhracat Nedir?

Konsinye ihracat nedir ve süreci nasıl ilerler? Konsinyatör ne demektir? Kelime anlamı nedir? Konsinye ihracat  hakkında merak ettiklerinize yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Konsinye satış uygulamasında, malı gönderen tüccar veya işletmeye “konsinyatör”, malı satmak koşuluyla teslim alan tüccar veya işletmeye de “konsinyi” denilmektedir. Konsinye ihracat, 06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin 4/h maddesinde, kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube ve temsilciliklerine mal gönderilmesi şekli ile gerçekleşen ihracat olarak tanımlanmıştır. Yani kısaca malın kesin satışının yapılmadan ithalatçı tarafa, komisyoncuya ve bunun gibi taraflara emaneten gönderilmesi diyebiliriz. Bu tip şatışlarda gönderilen mallar, ya peşin tayin edilen fiyattan ya da pazarda teşekkül eden fiyattan satılır, satılmadığı takdirde ise iade edilir. Kelime anlamı ise mülkiyet devri yapılmaksızın, malların satış sorumluluğunu yüklenen bir işletmeye gönderilmesi olarak bilinmektedir.

Konsinye İhracat Süreci

  1. Başvurular ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır
  2. Madde veya ülke politikası açısından Ekonomi Bakanlığınca getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Bakanlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.
  3. Konsinye ihracat olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir.
  4. İhracatçılar, gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.
  5. Gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.
  6. Gönderilen malın ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.

Bu suret ile yapılan ihracatın bedelinin getirilmesi Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu hükümlerine tabidir. Konsinye’nin pek fazla bilindiği söylenemez ve çok bilinen bir ihracat şekli değildir. Bu sebeple gerek mevzuat ve gerekse muhasebe açısından çok dikkat edilmelidir.

Kaynak

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cevdet/058/

http://www.oaib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-sikca-sorulan-sorular-konsinye-ihracat-hakkinda-bilgi-verebilir-misiniz.html

17 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.