Menşe Şehadetnamesi Nedir? Menşe Şehadetnamesi Nasıl Doldurulur?

Menşe Şehadetnamesi Nedir? Menşe Şehadetnamesi Nasıl Doldurulur?

Menşe Şehadetnamesi Nedir? Menşe Şehadetnamesi Nasıl Doldurulur?

Menşe Şehadetnamesi uluslararası ticarete  konu olan bir malın, hangi ülke sınırları içerisinde imal edildiğini veya bir kısmi işlem görüp son halini aldığını belgelemek amaçlı kullanılan dış ticaret belgesidir. İngilizcesi Certificate of Origin olan belge, Türkçe’ye Menşe Şehadetnamesi olarak çevrilmiştir ve bu şekilde kullanılmaktadır. 1 adet yeşil ve 2 adet beyaz olmak üzere 3 nüsha olarak düzenlenmektedir. 3 nüsha olması ve her nüsha A,B ve C şeklinde sıralandığı için ABC Menşe Şehadetnamesi de denmektedir. Gümrük yönetmeliğince ticari niteliği bulunmayan ve CIF değeri 430 Euro’yu geçmeyen ürünler için menşe şehadetnamesi talep edilmemektedir.

Bir malın menşesinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. Bu malın menşesinin belirlenmesi gümrük işlemleri sırasında ne oranda vergi uygulanacağının belirlenmesi konusunda önemlidir. Bir ülke, dış ticarete konu olan aynı mallar üzerine ülkeye göre farklı vergi uygulayabilmektedir. Bu verginin saptanabilmesi için gerekli bir belgedir. Aralarında hiç bir ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler arasında yapılan ticaretlerde malların menşelerinin ibraz edilmesine yardım etmektedir.

Ülkeler Dünya Ticaret Örgütü üye ülkeleri arasında kurulmuş olan En Çok Kayrılan Ülke prensiplerine göre birbirlerine uygulayacağı vergi oranlarını belirlemektedirler. Bu prensipler uluslararası ticarette çifte standart uygulamalarını kaldırmak amacıyla, uluslararası ticarette adalet için oluşturulmuş kurallardır. Aralarında ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerin birbirlerine uyguladıkları vergi oranlarının dayandırıldığı sisteme Tercihsiz Menşe Sistemi denmektedir. Aralarında ticaret anlaşması bulunan ülkeler arasında uygulanan vergilerin dayandırıldığı sisteme ise Tercihli Menşe Sistemi denmektedir. Buna göre menşelerin saptanmasına yardımcı olan belgeler kullanılmaktadır ve Menşe Şehadetnamesi aralarında ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler arasında kullanılır. Aralarında ticaret anlaşması bulunan ülkeler arasında ise ATR, EUR1, EUR.MED, Form A gibi belgeler kullanılmaktadır.

Menşe Şehadetnamesi Nasıl Doldurulur?

  • 1- İhracatçının adresi de dahil olmak üzere bilgileri yazılır,
  • 2- İthalatçının adresi de dahil olmak üzere bilgileri yazılır (yükleme sırasında bilinmiyor ise gümrük müşavirine ve danışılmalıdır),
  • 3- Malın menşe bilgisi yazılır,
  • 4- Taşıma detay bilgileri yazılır,
  • 5- Genelde boş bırakılan gözlemlerin yer aldığı bölümdür,
  • 6- Malın tanımı, kap ve adet gibi detaylı bilgileri yazılır,
  • 7- Malın brüt ağırlığı yazılır,
  • 8- Düzenleyen kurum tarafından belgenin onaylandığı bölümdür.

Türkiye’de menşe şehadetnamesini Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birlikleri düzenleyip onaylayabilmektedir. İhracatçı veya gümrük müşaviri tarafından temin edilen menşe şehadetnamesi, doldurulduktan sonra onaylanması için onay kurumlardan birine götürülür. Kurumca onaylanan 3 nüshanın 1 adet beyaz nüshası kurumda kalır. 1 adet yeşil ve 1 adet beyaz nüsha ise ihracatçıya verilir. İhracatçı ise bu 2 nüshayı gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine vize ettirmektedir. Aralarında ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler arasında düzenlenen menşe belgesi Tercihsiz Menşe Şehadetnamesidir. İngilizce Non-Preferential Certificates of Origin şeklinde ifade edilir. Aralarında ticaret anlaşması bulunan ülkeler arasında düzenlenen menşe belgesi ise Tercihli Menşe Şehadetnamesidir. İngilizce Preferential Certificates of Origin olarak ifade edilmektedir.

Kaynak

https://www.disticaret.biz.tr/2015/07/certificate-of-origin-mense-sehadetnamesi-nedir.html

 

16 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.