Ombudsman Nedir? Ombudsmanın Görevleri Nelerdir?

Ombudsman Nedir? Ombudsmanın Görevleri Nelerdir?

Ombudsman Nedir? Ombudsmanın Görevleri Nelerdir?

İnternette, TV haberlerinde ve gazetelerde duyduğumuz, gördüğümüz ombudsmanlık nedir? Ombudsman kime denir? Kelime anlamı olarak İsveçce ombuds (arabulucu) ve man (adam) kelimelerinin birleşmesiye oluşan arabulucu kişi anlamına gelmektedir. İlk olarak 1713 yılında İsveç’te görüldüğü söylenmektedir. Osmanlı Devletinde padişahla birlikte yüksek devlet görevlilerini denetleyen ve devlet ile halk arasındaki ilişkilerin adaletli bir şekilde yürütülmesini sağlayan, “Kadıların Kadısı” veya “Büyük Kadı” anlamına gelen “Kadı-ul Kudat”tan esinlenildiği öne sürülür. Hatta Avrupalı temsilcilerde ombudsmanlığın bir Türk buluşu olduğunu savunmaktadırlar.

Ombudsman Görevleri

Kamu hizmetlerinin yürütülüşündeki adaletsizlikleri ve yapılan şikayetleri dikkate alarak iki taraf arasında tatmin edici çözümler bulmaya çalışan bağımsız bir kamu otoritesidir. Ancak Türk Dil Kurumu (TDK) ombudsmanlığın Türkçe anlamını “Kamu Denetçisi” olarak açıklamıştır. Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu  altında ombudsman  olarak Şeref Malkoç görev yapmaktadır. Kamu Denetçiliğinin açıkladıkları üzere yapmakla mükellef oldukları görevler şunlardır;

  •  İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine,
  • İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine,
  • İnsan haklarının gelişmesine,
  • Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına,
  • Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına,
  • Şeffaf hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamak.

Avrupa Birliği ombudsmanı Temmuz 2013 yılında seçilen gazeteci ve yazar olan Emilly O’Reilly’dir. AB vatandaşları, iş dünyası ve kurumları veya herhangi bir AB ülkesinde ikamet eden gerçek kişiler ile AB’de kayıtlı olan tüzel kişilerin AB kurumları hakkındaki şikâyetlerini soruşturmaktadır.

2018 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Kaynak: 12

18 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.