Redrese Nedir? Redrese Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

Redrese Nedir? Redrese Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

Redrese Nedir? Redrese Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

Gümrük makamlarına sunulmuş bir gümrük beyannamesinin üzerindeki bilgilerin
belgeyi beyan edenin talebiyle veya sadece gümrük yetkililerinin tespiti sonrasında yine
gümrük yetkilileri tarafından değiştirilmesi işlemine redrese denmektedir. Bir başka
ifadeyle, BİLGE sistemiyle düzenlenmiş gümrük beyannamesin üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılması işlemine denmektedir. Gümrük Kanunu’nunda yer alan 63.
maddeye göre redrese işlemi ile ithalat veya ihracat beyannamesinde yapılacak herhangi
bir değişikliğin sonucu, değiştirilmiş olan gümrük beyannamesi ile beyan edilmiş
eşyanın yerine başka bir eşyanın beyan edilmesi haline gelmemelidir.


Redrese Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?


Bir malın redrese edilebilmesi için malın beyan edilenden miktardan daha az miktarda
olması ve malın doğası gereği ibraz edilen miktardan daha az veya daha fazla
olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu durumlarda aşağıdaki gibi işlemler
uygulanmaktadır.


Malın beyan edilenden miktardan daha az miktarda olduğunun tespit edildiği
durumlarda;

Miktar eksikliği eğer eşyanın kaybolması, çalınması veya eksik gönderilmesi sonucu
meydana gelmişse beyanname redrese edilebilmektedir. Konu malın miktar azaltılır ve
ardından azalmış miktar üzerinden vergi hesaplaması yapılır. Bir diğer ifadeyle, mallar
taşınırken çalınmışsa, gemiden düşüp kaybolmuşsa veya belgelerinizde belirtilenden
daha az miktarda gidilecek yere varmışsa eğer bunu belgelerle ispatlayabilirsek redrese
yapabilmekteyiz. Bu faaliyetlerin ispatlanmasının ardından belgelerin gümrük
makamları tarafından onaylanması gerekecektir.


Eşyanın doğası gereği malın ibraz edilenden daha az veya daha fazla olduğunun tespit
edildiği durumlarda;

Eğer eşya üzerindeki eksiklik veya fazlalık ek-11’de bulunan oranlardan farklı bir
durumda değilse işleme bu rakamlar üzerinden devam edilir ve herhangi bir ceza işlemi
uygulanmaz. Bu kayıplar veya fazlalıklar olasılıklar dahilinde kabul edildiği için ekstra
bir durum olarak görülmemektedir.
Yukarıda yer alan iki durumdan da farklı bir durum söz konusu ise durum kaçakçılık
ile ilişkilendirilmektedir ve olası cezalar Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre verilmektedir.

ORDİNO NEDİR?

17 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.