Tehlikeli Madde Nakliyesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tehlikeli Madde Nakliyesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tehlikeli Madde Nakliyesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Uluslararası ticarette ürünlerin güvenli olarak taşınması, satıcıdan alıcıya zarar görmeden ulaşabilmesi gerek nakliyeciler açısından gerekse alıcı ve satıcılar açısında farklı önemler arz etmektedir. Nakliyecilerin sonraki sevkiyatlar için alıcı ve satıcıya güven vermesi adına, güvenle tamamlanan sevkiyatlar önemlidir. Alıcılar ve satıcılar da her ne olursa olsun bu riski göz önüne alarak ürünlerini sigorta ettirseler de güvenilir nakliyeciler ile çalışmak isteyeceklerdir. Bu konu da kimi maddeler nakliye sırasında büyük tehlikeler arz etmeseler de, kimi maddeler nakliye işlemleri için tehlikeli ürünler listesine girmektedir. Tehlikeli maddelerin nakliyesi karmaşık ve son derece katı düzenlenmiş bir süreçtir. Bu maddelerin sevkiyatları sırasında yapılan hatalardan dolayı nakliyeciler cezalar görmektedir. Bunlara örnek olarak Güney Koreli bir nakliye şirketinin, bir boya ve çözücü sevkıyatında uyumlu olmayan paketleme ve etiketleme yapmasından dolayı için 72.000 dolar para cezasına çarptırılması verilebilir.  Bununla birlikte ABD’li bir şirket, aşındırıcı ahşap temizleyicinin hava nakliyesi için paketleri uygun şekilde etiketleyememesi ve nakliye belgelerini tamamlayamamasından dolayı ve 63.000 dolar ceza ödemiştir.

Tehlikeli Madde Nedir?

Tehlikeli maddeler, (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) IATA’ye göre “sağlık, güvenlik, mülk veya çevre için risk oluşturabilecek ve bu yönetmeliklerde tehlikeli mallar listesinde gösterilen veya bu yönetmeliklere göre sınıflandırılan maddeler veya maddeler” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca kısaca bir taşıtın veya taşıtta bulunan kişilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek maddeler olarak da bilinmektedir. Tehlikeli maddeler kendi içlerinde sınıflandırılmışlardır. İşte sınıflandırma ise şu şekildedir;

 

 • 1. Sınıf (Patlayıcılar): Havai fişek, hava yastığı şişiriciler, mühimmat, vb.
 • 2. Sınıf (Gazlar): Aerosoller, yangın söndürücüler, propan silindirleri, vb.
 • 3. Sınıf (Yanıcı Sıvılar): Boya, Vernik, Alkoller vb.
 • 4. Sınıf (Yanıcı katılar, kendiliğinden yanıcı maddeler ve ıslak olduğunda tehlikeli malzemeler): Kibritler, sodyum piller vb.
 • 5.Sınıf (Oksitleyiciler): Hidrojen peroksit, Amonyum Nitrat gübreleri, havuz kloru vb.
 • 6. Sınıf (Toksik veya bulaşıcı maddeler): Tıbbi atıklar, boyalar, böcek ilaçları vb.
 • 7. Sınıf (Radyoaktive Materyaller): Yoğunluk göstergeleri, tıbbi tedavi ürünleri, uranyum, vb.
 • 8.Sınıf (Aşındırıcılar): Asitler, asit çözeltileri, piller, iyot vb.
 • 9. Sınıf (Diğer tehlikeliler): Kuru buz, içten yanmalı motorlar, ilk yardım çantaları, vb.

Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi

Her malzeme sınıfı hem ulusal hem de uluslararası ambalaj, işaretleme ve etiketleme özelliklerine sahiptir. CFR49’a göre (Tehlikeli maddelerin taşımacılığı için ABD tarafından yapılan düzenleme) tehlikeli malların ambalajlanması ve nakliyesi ile ilgili her çalışanın, nakliye için tehlikeli malların taşınması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve belgelenmesi konusunda tehlikeli madde eğitimi alması gerekir. Eğer gerekli eğitimler verilmez ise bu durum ihmal olarak kabul edilir. Bu paketleme düzenlemesi için 3 farklı grup bulunmaktadır;

 • Paketleme Grubu I (Nakliye kodlarında “X ” harfi ile gösterilir) – Büyük tehlike
 • Paketleme Grubu II (Nakliye kodlarında “Y”  harfi ile gösterilir) – Orta tehlike
 • Paketleme Grubu III (Nakliye kodlarında “Z” harfi ile gösterilir) – küçük tehlike

Ambalaj gruplarını her biri, birim boyutlar, miktar sınırları, ambalaj kapatma talimatları, kabul edilebilir ambalaj malzemeleri, tek veya kombinasyon ambalaj sınırlamaları ve daha fazlası için özelliklerin belirlenmesini sağlamaktadır. Uygun paketleme tamamlandıktan sonra, ambalaj uygun şekilde etiketlenmeli ve yerleştirilmelidir. Her tehlikeli madde sınıfı, diğer ürünlerin yanı sıra renk kodlaması, uyarı afişleri ve yön göstergeleri de dahil olmak üzere belirlenmiş işaretlere sahiptir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Belgeleme

Paketleme ve etiketleme gereklilikleri karşılandıktan sonra, kullanılan taşımacılık şekilleri (hava, kara ve deniz) için gerekli olan uygun belge ve formlar doldurulmalıdır. Bu son ve önemli adım, gönderilerin niteliksel ve niceliksel ayrıntıları belirtir ve gönderinin hem uluslararası hem de ulusal gerekliliklere uygun olduğunu beyan etmektedir.

 

Kaynak

https://www.shippingsolutions.com/blog/dangerous-goods-shipping-webinar

 

 

11 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.