Dünyada ve Türkiye’de Bakır Ticareti

Günümüzde hayatımızın her alanında kullandığımız bakırın dünya ticaretindeki yeri nerededir? Dünyanın en büyük bakır ihracatçıları ve ithalatçıları hangi ülkelerdir? Uluslararası dünya bakır pazarı ve dünya bakır ticareti rakamları bu yazımızda. Dünyamızda genel mühendislik, konstrüksiyon, endüstri, ulaşım ve elektrik gibi alanlarda yani hayatımızın her köşesinde bakır kullanılmaktadır. Dünyada bakır ticareti 130 milyar dolarlık bir hacme sahiptir. …

Damping Nedir? Anti-Damping Nedir?

Damping uluslararası bir pazardan pay elde edebilmek yada pazarı sürklase edebilmek amacıyla ülke içinde satılan bir malın daha düşük fiyatla satılmasıdır. Halk arasında bilinen şekliyle ve kısa tanımıyla malın fiyatını düşürerek satmaktır. Damping’i şöyle açıklaya biliriz; Ülkemiz tekstil alanında gayet gelişmiştir ve dünya tekstil sektöründe söz sahibi bir ülkedir. Ülkemizde üretilen ve ortalama 50 TL …

Antrepo Nedir? Antrepo Çeşitleri Nelerdir?

Fransızcadan dilimize geçmiş olan antrepo kelimesi anlam olarak, gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu ver korunduğu yer olarak bilinmektedir. Halk arasında evlerimizdeki eşyalarımızı korumak için kullandığımız ardiye ve kiler kelimeleriyle aynı anlama gelmektedir ancak antrepo kelimesi daha çok gümrük ve ticaret anlamında kullanılmaktadır. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyaların konulması ve saklanması amacıyla kurulan ve kuruluş …

Dropshipping Nedir?

Bir ticaret işlemini yapabilmek için elde bulundurmak gereken 2 ana unsur vardır. Birisi satılacak yada satın alınacak ürün, birisi de para veya para yerine geçebilecek herhangi bir ödeme şeklidir. Elimizde satılacak ürün bulundurmadan sipariş aldıktan sonra, aldığımız siparişi üçüncü bir tedarikçiden tedarik ederek yapılan ticaret işlemlerine dropshipping denir. Elimizde malların stoklarını tutmak yerine, siparişi alarak …

Serbest Bölge Nedir? Türkiye’deki Serbest Bölgeler

Serbest bölge ülkelerin siyasi sınırları içinde yer alan ancak teşvik amacıyla dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından sanki ülkelerin gümrük hattı dışındaymış gibi sayılan bölgelerdir. Serbest Bölgelerde endüstriyel ve ticari faaliyetler için ülke içinde sağlanandan daha fazla oranda muafiyet ve teşvikler uygulanmaktadır. Türkiye’de Serbest Bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesinin bir parçasıdır. Ancak serbest Dolaşımda olmayan …

Fraud Nedir? Fraud Nasıl Önlenir?

Teknolojinin ilerlemesiyle akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve tabletlerin kullanımı arttı. Bu aygıtların tüm dünyaya çok kolay ve hızlı bir şekilde erişebilmesi her alanda ilerlemeye neden oldu. Ticarette en önemli ve en çok büyüyen alanlardan biri. Artan elektronik ticaret oranı ile birlikte hayatımıza pek çok yeni kavram girdi. Fraud bu elektronik ticaret ile birlikte hayatımıza giren kelimelerden …

ETGB Nedir? Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi Nedir?

İhracat ve ithalat işlemlerini gerçekleştirebilmek için ve resmi bir ihracatçı yada ithalatçı olabilmek için çok sayıda belge ve izin almamız gerekmektedir. Bu belge ve izinlerin çok olması ve alınması yada onaylatılması uğraştırıcı işlemler olması uluslararası ticaret yapan firmaları zor durumda bırakabilmektedir. Ancak internetin küresel çapta yaygınlaşmasıyla birlikte klasik ticaret terimi hem kendini değiştirmiş hem de …

GTİP nedir?

İhracat ve ithalat işlemlerinde, uluslararası ticaret ile alakalı her hangi platformda en çok duyacağımız terimlerden biri GTİP olacaktır. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu anlamına gelmektedir ve göründüğü üzere kısaltılmasından oluşmuştur. GTİP dünya ticaretinde yer alan binlerce ürünün kimlik numarası anlamına gelmektedir. Her ülkenin kendine özgü isimlendirdiği bir tarife cetveli vardır ve bu tarife cetvelleri Dünya Gümrük …

Türkiye’de Demir-Çelik Üretimi ve Dünya Demir-Çelik Ticareti

Bir çok işçiyi istihdam eden ve toplam 167 milyar dolarlık ihracatımız içerisinde yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracat ile araç ve makine ihracatımızın ardından üçüncü sırada yer alan demir-çelik sektörü ülkemiz açısından çok önemlidir. Ülkemizin  Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, İzmir bölgesi ve İskenderun bölgesi olmak üzere 4 bölgemizde yılda yaklaşık olarak 40 milyon ton demir-çelik üretimi …

En Çok İthal Edilen Ürünler

İthalat bir ülkenin kendi sınırları içerisinde üretemediği ürünleri başka ülkelerden satın alma faaliyetleridir. Aynı zamanda kendi ülke sınırları içerisinde üretebildiği fakat ithal maliyeti bakımından daha ucuz bulduğu mallar için de ithalat tercih edilmektedir. Genellikle ithalatı ihracatından çok olan ülkeler, gelişmemiş ülke veya ekonomik olarak bir şeyleri yanlış yapan olarak görülebilir. Hangi ürünleri hangi şartlar altında …