Ticaret Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ticaret Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ticaret Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bu yazımızda ticaret hukukuna hakim olan sistemler, ticari işletme kavramı, ticari işletme kavramı ile ilgili hukuki işlemlere değineceğiz. Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Yani ticaret hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır diyebiliriz. Ticaret hukuku özelliklerini sıralarsak;

  • ticaret hukuku alanında ticari örf ve adetlerin uygulanmasına özel bir önem gösterir.
  • ticari işlemlerde kamu güvenini sağlamak amacıyla şekilcilik ön plandadır.
  • özel hukuk alanındaki ilişkilerde geçerli olan tarafların eşitliği ilkesi, ticaret hukukundaki korumacı yaklaşımdan dolayı sınırlandırılmıştır.

Ticaret hukukunun genel kavramlarına bakacak olursak; tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları başlıkları yer almaktadır.

Ticaret Hukukuna Hakim Olan Sistemler

Ticaret hukuku işlemleri arasında olaylara bakış anlamında farklı sistemler mevcuttur. Kimi sistem olayı önemserken, kimi işlem ise olayın kimler arasında geçtiğine önem vermektedir. İşte sistemler şu şekildedir;

Subjektif Sistem: Uygulama esaslarının merkezinde tacirler yer almaktadır. Diğer bir deyişle “Tacirler Hukuku” olarak da adlandırılabilir.
Objektif Sistem: Bu sistemde ise önemli olan ticari işlemdir. Ticari işlemlerde tarafların bir önemi bulunmamaktadır.
Karma Sistem: Hem tacirlerin hem de ticari işlemlerinin esas alındığı sistem olarak bilinmektedir.
Modern Sistem: Bu sistemin temelinde ise ticari işletme vardır.

Peki Ticari İşletme Nedir?

Esnaf işletmeleri için ön görülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedefleyen faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmelere ticari işletme denmektedir. Ticari işletmeler, insanların oluşturduğu bir pazarın, piyasada ortaya çıkardığı ihtiyaçları ve gereksinimleri, karşılama ve bu karşılama işlemine karşılık olarak kâr etme amacı güden kuruluşlardır.

Ticari İşletmeler ile İlgili Hukuki İşlemler

İşletmenin Rehni: Bir borcun yerine getirilmemesinin teminatı olarak gösterilen taşınır taşınmaz mal veya hak ya da alacak güvencesi işlemlerine verilen isimdir.

İşletmenin Devri: Ticari işletmenin sahip olduğu tüm mal ve hakların devredilmesi işlemine denmektedir. Devir ticari işletmenin aktif ve pasifi ile bir bütün halinde olmalıdır. Devir yazılı olarak yapılmalı ve maddi ve maddi olmayan unsurların yanı sıra ayrıca borç ve alacaklar da bütün olarak devredilmelidir. Devir kapsamı dışında bulunanlar işletmenin bir bütün olarak devamlılığını sağlayacak şekilde devredilmelidir.

 

Kaynak

https://www.wikipedia.org/

 

İlginizi Çekebilir

Güven Damgası Nedir? E-Ticarette Güven Damgası

15 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.