Ticaret ve Dış Ticaret Nedir?

Ticaret ve Dış Ticaret Nedir?

Ticaret ve Dış Ticaret Nedir?

Ticaret genel tanım olarak, bir malın veya hizmetin bir başka mal, hizmet veya para karşılığında el değiştirmesi olarak bilinir.İlkel çağlardan beri insan hayatında olan bir olgudur. İnsanlar beraber yaşamaya başladıkları andan itibaren ellerinde fazla olarak bulunan mal veya araç gereçleri ihtiyacı olduğu mallar ile takas ederek alışveriş yapmaya başladılar.Bu alışveriş anlayışının gelişmesinin, kendisiyle beraber insanlarında gelişmesine sebep olmuştur. İnsanın doğasında olan bu yaklaşım ilk zamanlarda olduğu gibi günümüzde de insan yaşamını etkilemektedir.

Ülkeler arasında gerçekleşen ticarete ise uluslararası veya dış ticaret denir.Dış ticarette mal satma eylemine ihracat denir. Dış satım anlamına gelen ihracat kelimesinin kökeni ise Arapça dışarı çıkma anlamında olan harç kelimesinden türemiştir. Dış ticarette mal alma eylemine ise ithalat denir ve bu kelimenin kökeni de yine Arapçadan gelmektedir. Türkçe anlamı içeri sokma olan dahil kelimesinden türetilmiştir.

Bir ticari ilişkinin gerçekleşmesi için alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf olmalıdır ancak her ticari işlemde sadece alıcı ve satıcılar bulunmaz. Aracılarda, ticarette alıcılar ve satıcılar kadar önemli unsurlardır. Ticarette alıcı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, satıcı ise ihtiyacı karşılarken bu işlemden yarar sağlamak amacıyla ticari ilişki içinde bulunurlar. Aracıların genel mantığı ise bir malı ucuza alıp, pahalıya satmaktır ki elde etmek istediği fayda aradaki kar miktarıdır.

Ticaretin Önemi

Dünya tarihinde devletler arası ticareti ilk olarak denizci toplum olarak bilinen Fenikelilerin gerçekleştirdiği düşünülmektedir. İtalyanın kıyı şehirleri de gemilerle uluslararası ticaret yaparak uluslar arası ticareti geliştiren şehirlerden olmuşlardır. Ticaret yollarının da keşfiyle uluslararası ticaret ülkelere zenginlikler kazandırmasıyla devletler ve şehirler için çok önemli konuma gelmiştir.

Ticaret, ülkeleri ayakta tutan en önemli gelir kaynaklarındandır. Ülkeler için kendi ülkesinde ürettiği malı veya hizmeti dışarıya pazarlayarak ülkeye döviz getirmek, hayati bir önem taşır. Bu vesileyle ülkesini geliştirmek, diğer ülkelerle rekabet edip onların önüne geçmek ve dünyada ki zenginliklerden önce faydalanmak ülkelerin istikrarını sürdürmesi ve devamlılığını sağlayabilmesi için elzemdir. Binlerce yıllık dünya tarihinden bugüne kadar ticaret ülkeler arasındaki en büyük ilişki sebebi olmuştur.

E-ihracat nedir? 

22 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.