Türkiye’de Demir-Çelik Üretimi ve Dünya Demir-Çelik Ticareti

Türkiye’de Demir-Çelik Üretimi ve Dünya Demir-Çelik Ticareti

Türkiye’de Demir-Çelik Üretimi ve Dünya Demir-Çelik Ticareti

Bir çok işçiyi istihdam eden ve toplam 167 milyar dolarlık ihracatımız içerisinde yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracat ile araç ve makine ihracatımızın ardından üçüncü sırada yer alan demir-çelik sektörü ülkemiz açısından çok önemlidir. Ülkemizin  Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, İzmir bölgesi ve İskenderun bölgesi olmak üzere 4 bölgemizde yılda yaklaşık olarak 40 milyon ton demir-çelik üretimi yapılmaktadır. Bölgelerimiz içerisinde yıllık en fazla üretim kapasitesine sahip bölge 16 milyon tona yaklaşabilen İskenderun bölgesidir.  Onu Marmara bölgesi, İzmir bölgesi ve Karadeniz bölgesi takip etmektedir.

Dünyada demir -çelik üretimi ise 2018 yılı baz alındığında 1 milyar 800 milyon ton civarındadır. Ülkemizin demir-çelik üretimi dünya üretimi ile karşılaştırıldığında küçük bir oran olarak gözükmektedir çünkü demir -çelik üretim alanında çok önemli ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkelerin başında Çin Halk Cumhuriyeti gelmektedir. Dünyanın toplam üretimi içerisinde Çin tek başına 928 milyon ton demir-çelik üretimi gerçekleştirmektedir. Çin’in tek başına ürettiği rakama karşı dünyanın geri kalan kısmı ancak 880 milyon ton üretim yapabilmektedir. Demir-çelik sektörünün öncüsü Çin, dünya demir-çelik sektörü büyüme oranından daha fazla büyüme oranına sahiptir. Dünyada sektör 4,6 oranında büyürken, Çin’in büyüme oranı 6,6’dır.

İhracat

Çin Halk Cumhuriyeti dünya demir-çelik üretiminde elinde bulundurduğu liderlik ünvanını ihracat alanında da taşımaktadır. Toplamda 421 milyar dolarlık demir-çelik ihracatı içerisidinde %11.1’lik pay ve 46 milyar doları elinde bulundurmaktadır. Çin’i 29 milyar dolar ile Japonya ve 28 milyar dolar ile Almanya takip etmektedir.

Türkiye dünya demir-çelik ihracatı içerisinde 12 milyar dolar ile %2.7’lik bir paya sahiptir. Genellikle yaklaşık 4000 km çevresine ihracat yapan ülkemiz,ihracatımızda ilk 20 sıradaki ülkeler arasından sadece Yemen, ABD, Malezya ve Ethiyopya gibi ülkelere vergi uygulamaktadır.

İthalat

Dünya’da toplam 343 milyar dolarlık demir-çelik ithalatı gerçekleşmektedir. Bu alanda dünyanın en büyük ithalatçısı ise Amerika’dır. ABD toplam ithalat havuzunun %7,2’lik kısmına sahiptir ve bu payın değeri 31 milyar dolardır. ABD’yi takip eden ülkeler  30 milyar dolar ve 7,1 ithalat payı ile Almanya, 22 milyar dolar ve 5,2 ithalat payı ile Çin’dir.

Ülkemiz dünyanın en büyük 5 demir-çelik ithalatçılarında biridir. 2018 yılı verilerine göre Toplamda 17 milyar dolarlık ithalat yapan ülkemiz dünya ithalatında ki payı ise %4’tür. Ülkemizin en çok ithalat yaptığı ülke ise Rusya’dır. 17 milyar dolarlık ithalatımızın yaklaşık 3,5 milyar dolarlık kısmını Rusya’dan yapmaktayız. Rusya’yı 1,3 milyar dolar ile Amerika ve 1,1 milyar dolar ile Ukrayna takip etmektedir. Ülkemiz Rusya, Çin ve Amerika’dan yapılan ithalata ortalama %7.1 oranında gümrük vergisi uygulamaktadır.  Üçüncü sıradaki Ukrayna’ya ise %6,9 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Ülkemiz İthalatı azaltıp ihracatı attırmak amacıyla ihracat işlemlerinde vergi uygulamazken, ithalat işlemlerinde azımsanmayacak oranda vergi uygulanmaktadır. Uygulanan vergilere rağmen ülkemiz demir-çelik alanında 5 milyar dolar ticaret açığı vermektedir. 2018 yılında verdiğimiz toplam ticaret açığı ise 55 milyar dolardır. Yaklaşık %10’luk kısmı bu alanında gerçekleşmektedir.

TRADE MAP NASIL KULLANILIR?

Kaynak: 1 ——- 2 ——– 3 ——– 4

13 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.