Uluslararası Nakliye

Uluslararası Nakliye

Uluslararası Nakliye

Bir ülkede mevcut olan insan, mal veya hizmetlerin başka ülkelere taşınması adına yapılan faaliyetlerin bütününe uluslararası nakliye işlemleri nedir. Uluslararası nakliye işlemlerini daha iyi anlayabilmek için öncelikle anlaşılması gereken bazı kavramlar vardır. Bu kavramlar;

Taşıyıcı

Malların veya hizmeti gerçekleştirecek ürünlerin taşınmasından sorumlu kişilerdir.

Forwarder

Gümrükleme ve malın sigortalanmasını süreçlerini elinde bulundurduğu acente ağıyla gerçekleştiren ve sevkıyatı organize eden firmalardır.

Kargo

Yükleme yerinden malın indirileceği yere kadar, taşıyıcılarla ve forwarderlerin organizasyonlarıyla birlikte nakledilen mallara kargo denmektedir.

Navlun

Köken olarak Yunanca’dan gelmiş olsa bile günümüz Türkçe’sinde kullandığımız çokta yabancı olmayan bir kavramdır. Malların taşınma ücreti anlamına gelmektedir.

Nakliye Yöntemini Belirleyen Faktörler

Kara yolu, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığı olarak üç yöntem bulunmaktadır.

Uluslararası ticarette satın alınacak ya da satılacak mallar seçilirken nakliye yöntemi ya da malın tercih edilen sevkıyata uygunluğu ve maliyeti büyük miktarda önem arz etmektedir. Fiyatlandırma yapılırken ve nakliye yöntemi seçilirken bazı önemli faktörler dikkate alınmaktadır. Bu faktörler şöyledir;

Malın Tipi

Malın tipi nakliye yöntemini belirleyen en önemli faktörlerin başında gelir. Satın alınan ya da satılan malın zarar görmemesi adına, mala en uygun yöntem seçilmelidir. Örnek vermek gerekirse, elmas ve altın gibi yükte hafif, pahada ağır olan eşyaların nakliyesinde hava yolu taşımacılığı kullanılırken, çimento ya da araba gibi ürünlerin sevkıyatı genellikle deniz yolu taşımacılığıyla yapılır.

Zaman

Anlaşmada bulunan teslimat süresine uyulabilmesi adına zaman faktörü önemlidir. Satın alınan bir ürünün elinize aylar sonra geçmesi, ürüne olan ihtiyacınızın başka bir mal ile ikame edilmesi bir yana paranızın boşuna gitmesine neden olur. Zamana uyulabilmesi adına önceden planlama yapmak ve planlamaya uymak önemlidir.

Emniyet

Taşınan malın güvenliği için mala uygun taşıma yöntemi seçilmelidir. Sebze ve meyvelerin çürümekten, elektronik eşyaların ise kırılmaktan korunmaya ihtiyacı vardır.

Maliyet

Seçilebilecek taşıma yöntemleri arasından malın korunması ve belirlenen zaman zarfında gitmesi adına en uygun yöntemi seçebiliriz. Ancak dikkate alınacak hususlar bunlarla kalmamaktadır. Ticaretin ana amacı kar ve karlılık oranı için nakliye yönteminin maliyeti önemlidir. Hava yolu en pahalı taşıma yöntemidir. Yükte hafif pahada ağır olan mallar ve aciliyeti olmayan mallar dışında bu yöntemi kullanmak mantıksızdır. Karlılık adına en düzgün şartları olan ve en uygun taşıma yöntemini seçmeliyiz.

Kaynak

14 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.