Vesaik Mukabili Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme

Yapılan ticarette söz konusu belgelerin ithalatçının eline geçmesinden sonra yapılan yada mal bedelinin ödenmesi için güvence alındıktan sonra yapılan ödeme şekline vesaik mukabili ödeme denir. Vesaik kelime olarak belgeler anlamına gelir. Bu ödeme şeklinde ihracatçının üstlendiği risk ithalatçıya göre daha fazladır. Bankalar arasında uygulanan bu işlemlerde uyulacak kurallar Uluslararası Ticaret Odası tarafından belirlenir. Bu kurallar URC 522 olarak bilinir.

Bankalar aracılığı ile gerçekleşse de bankaların sorumlulukları bulunmaz. Bankalar ihracatçı ve ithalatçı arasında sadece aracıdır. Malın gönderilmemesinden yada mal bedelinin ödenmemesinden ithalatçı ve ihracatçı sorumludur. Ayrıca bankalar arası gönderilen belgelerin incelenmesi için de bankaların herhangi bir sorumlulukları bulunmaz.

•••Deniz yoluyla yapılan ticarette vesaik mukabili ödeme yöntemi kullanılırsa konşimento alıcının bankası adına düzenlenir. Konşimentoda bu ibare “to the order of İthalatçının bankası” şeklinde geçer. Banka ithalatçıdan mal bedelini tahsil ettikten sonra konşimentoyu ithalatçıya ciro eder. Bu ciro işlemi konşimento üzerinde “endorsement to İthalatçı olarak gösterilir. Diğer taşıma şekillerindeki taşıma senetleri kıymetli evrak olmadığı için bu işlemler yapılamaz.

Vesaik Mukabili Ödemede İş Akışı

  1. İhracatçı ve ithalatçı arasında satış sözleşmesi imzalanır.
  2. İhracatçı malları ithalatçıya gönderir.
  3. İhracatçı belgeleri ekinde tahsil emriyle bankasına gönderir.
  4. İhracatçı bankası belgeleri ekinde tahsil emriyle ithalatçının bankasına gönderir.
  5. İthalatçının bankası belgeleri tahsil talimatlarına uygun şekilde ithalatçıya teslim eder.
  6. İthalatçı elindeki belgelerle malları gümrükten çeker.
  7. Belgelerin teslimi sırasında tahsil edilen bedel, ithalatçının bankasından ihracatçının bankasına gönderilir.
  8. İhracatçıda mal bedelini bankasından tahsil eder.

DIŞ TİCARETTE DİĞER ÖDEME ŞEKİLLERİ

17 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.