Dış Ticarette Alternatif Ticaret Yöntemleri Nelerdir?

Dış Ticarette Alternatif Ticaret Yöntemleri Nelerdir?

Dış Ticarette Alternatif Ticaret Yöntemleri Nelerdir?

İnsanlığın doğuşundan itibaren ticaret vardır ve dünyanın ekonomik olarak gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri ticarettir. Dış ticarette çalışma yöntemi genellikle; satıcının ürünleri alıcıya göndermesi ve alıcının ürün bedelini satıcıya ödemesi şeklindedir. Bu en çok bilinen ve kullanılan basit bir yöntemdir. Daha karmaşık ve zor olan bu nedenler az bilinen alternatif yöntemler de mevcuttur ve uluslararası ticarette alternatif ticaret yöntemleri genellikle avantajları yönüyle tercih edilmektedir. Bu alternatif yöntemlerin mantığı yapılan satışlardan elde edilen bedelin nakit dışında farklı finansman yöntemleriyle kısmen veya tamamen mal ile ödeniyor olmasıdır.

Karşılıklı ticaretin bir çok yöntemi vardır. Yazımızda bu yöntemlerin beş tanesi hakkında genel bilgiler vereceğiz. Karşılıklı ticaret dediğimiz bu yöntem doğal değildir şartların zorlamasıyla ortaya çıkmıştır ve oldukça risklidir.  Bu ticaret türü ödeme güçlüğü çeken ülkelerle yapılan ihracatlarda ve yüksek bedelli devlet alımlarında görülmektedir. İşte uluslararası ticarette alternatif ticaret yöntemleri ;

1- Barter (Trampa) Nedir?

Para olmaksızın yapılan, barter ticaret sistemi bilinen birebir karşılıklı takas işlemlerinden farklı gelişmiş bir sistemdir. Bir işletmenin satın aldığı mal ya da hizmetin bedelini kendi ürettiği ya da sahibi olduğu mal ya da hizmet ile ödendiği bir finans ve ticaret sistemidir.

2- Karşı Alım Nedir?

Basit takasın satış ve karşı satış şeklinde iki ayrı işleme bölünmesi ve bunların birbirinden bağımsız iki ayrı sözleşmeyle yapılarak, söz konusu iki sözleşmenin bir protokolle birbirine bağlanması işlemine karşılıklı satın alma veya paralel barter denir.

3-Dengeleyici Ticaret (Offset) Nedir?

Uluslararası ekonomik işbirliği şeklidir. Bağlı ticaret kapsamına girmektedir. Bir batılı ülke şirketinin az gelişmiş veya döviz sıkıntısı çeken bir ülkeye nükleer santral, uçak, askeri malzeme, kimya sanayii ve elektronik tesisleri gibi büyük döviz harcaması gerektiren malları satması veya bu ülkelerde üretim tesisleri kurması durumlarında uygulanabilir

4- Swap Nedir?

Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır. Swap, özellikle döviz kurlarında iniş-çıkış yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu iniş-çıkıştan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

5- Geri Alım (Buy Back) Nedir?

Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği, ancak satış sezonu sonunda tedarikçinin satılamayan her ürün için toptan satış birim fiyatının altında olacak şekilde bir geri ödeme yaptığı sözleşmedir.

 

Kaynak

ustbilgi.com

globalbarter.com 

sozcu.com

Yeni İşimiz Dış Ticaret Kitabı – Hakan Akın

 

8 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.