Dış Ticarette Peşin Ödeme

Dış Ticarette Peşin Ödeme

Dış Ticarette Peşin Ödeme

Ürünlerin teslim edilmeden önce alınan ödeme şekline peşin ödeme denir. İhracatçı için en avantajlı ödeme yöntemidir. Mallarını teslim etmeden önce paralarını aldıkları için ihracatçılar tarafından en çok tercih edilen olur. Alıcı ve satıcı birbirlerini çok iyi tanıyorsa, satıcının fiyatı düşük veya talep yüksekse, satıcı mal bedelini üretim sürecinde kullanacaksa ihracatçı ve ithalatçı  tarafından tercih edilebilir.

Risk ve Önlemler

Bu ödeme şeklinde ihracatçının malları göndermemesi en büyük risktir. Bu riske karşılık, ihracatçının bankasından mal bedeli karşılığı teminat mektubu istenir. Bu teminat mektubu, mal gönderilmezse veya istenilen nitelikleri taşımazsa paranın geri ödeneceğini taahhüt eder. Bu risklere karşılık bazı alıcılar mal bedelinin yarısını veya bir miktarını önden vermeyi, geri kalan kısmını ise malı teslim aldıktan sonra ödemeyi teklif eder. Ürünün istenilen nitelikle gelmemesi riskine karşılık ise, gözetim firmasıyla anlaşılabilir. Gözetim firması, mallar konteynera konmadan önce ya da üretim sırasında kontrol yapar. Gözetim firması kullanılması da riski azaltmada kullanılan bir yöntemdir.

Peşin Ödeme İş Akışı

  1. İki taraf arasında satış sözleşmesi imzalanır.
  2. İthalatçı firma banka aracılığıyla ya da direk olarak ihracatçının bankasına mal bedelini yatırır.
  3. İthalatçı firmanın bankası parayı ihracatçının bankasına yatırır.
  4. İhracatçı firma bankadan parasını alır ve bu sırada Döviz Alım Belgesi (DAB) düzenler.
  5. İhracatçı firma malı yükler ve gönderir.
  6. İhracatçı firma gerekli belgeleri ithalatçıya gönderir.
  7. İthalatçı ise mallarını aldığı belgelere karşılık gümrükten çeker.

DIŞ TİCARETTE DİĞER ÖDEME ŞEKİLLERİ 

Kaynak. Ticaret Bakanlığı

17 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.