İhrakiye Nedir? İhrakiye Ne Anlama Gelmektedir?

İhrakiye Nedir? İhrakiye Ne Anlama Gelmektedir?

İhrakiye Nedir? İhrakiye Ne Anlama Gelmektedir?

Bu yazımızda sizlerle ihrakiye kavramının anlamını inceleyeceğiz. Terim anlam olarak baktığımızda havaalanı ve limanlardaki taşıtlara ücret karşılığı verilen akaryakıtlara ihrakiye denmektedir. Petrol Piyasası Kanunun 5015 sayılı Kanunu ve 2/15’nci maddesine göre ülkenin akarsuları veya karasuları bitişiğinde bulunan deniz vasıtalarına, hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıt ve madeni yağ olarak tanımlanmaktadır. Bunu temin edebilmek için firmaların lisans alması gerekmektedir. Yine Petrol Piyasası Kanunun 5015 sayılı Kanunu ve 2/16’ncı maddesinde yurt içinden veya yurt dışından temin ettiği ihrakiyeyi deniz ve hava taşıtlarına ikmal eden lisanslı sermaye şirketleri ve lisanslı bayiler, ihrakiye teslim şirketi ve bayii olarak tanımlanmıştır.

İhrakiyelerin teslimlerini dağıtıcı ve ihrakiye şirketleri yapmaktadır. Bu teslimi yapanlar, gümrük antrepolarına getirdikleri ve deniz veya hava taşıtlarına verilmek için çıkardıkları akaryakıt cins ve miktarlarını üç ayda bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirmekle yükümlülerdir.

İhrakiyenin teslimini yapabilmek için bayilik lisansı sahibi olan kullanıcılar şu ihrakiyeleri teslim edebilmektedir;

  • Deniz motorini türleri
  • Türk karasuları içindeki veya bitişiğindeki deniz vasıtalarına teslim edilen denizcilik yakıtları
  • Denizcilik ve havacılık amaçlı kullanılan ve ihrakiye sayılan madeni yağları
  • Havacılık tesislerinde hava vasıtalarına havacılık yakıtları

Ayrıca bu bayiler deniz araçlarında kullanılmak üzere ve karıştırılmaması şartıyla, akaryakıtlardan benzin, motorin ve fuel oil türleri de teslim edebilmektedirler.

Ro-Ro Gemileri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

16 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.