Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Nedir?

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Nedir?

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Nedir?

Transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı nedir? Bu anlaşmaya niçin ihtiyaç duyulmuştur? Bu anlaşmanın dünya için önemi nedir? Türkiye bu anlaşmanın neresindedir? Henüz imzalanmayan bu ortaklığı, sizler için hazırladık.

Amerika, bir gayrimenkul finans sistemi olan mortgage sistemini geliştirdi. Bu sisteme göre insanlar evlerini kira öder gibi satın alabileceklerdi. Çok cazip bir sistem olan mortgage finans kuruluşları için çok karlı olmaya başlayınca Avrupa’ya sıçradı. Mortgage kredilerine dayatılan tahvillerin, ilk başlarda çok güven verici olması ancak sağlam temellere dayandırılmadığı anlaşıldıktan sonra milyon dolarlık fonların değerini kaybetmesi yüzünden dünyada 2008 mortgage krizi ortaya çıktı.

Bu krizden dolayı Avrupa Birliği ve ABD ticari kapasitelerini kaybettiler. Kaybedilen ticari kapasitelerini geri kazanmak isteyen AB ve ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklğını kurmayı planlıyor. İngilizcesi “Transatlantic Trade and İnvestment Partnership” olan bu ortaklığın kısaltılmasıda TTIP’dir. TTIP, Avrupa Birliği ve ABD’nin ekonomilerinin canlandırılması ve bütünleşmelerinin sağlamlığı açısından kurulması planlanan bir anlaşmadır.

Niçin İhtiyaç Duyuldu?

AB ve ABD’nin bu anlaşmaya ihtiyaç duymasının sebebi ekonomilerinin canlandırmak adına ortada bulunan engelleri kaldırmaktır. Bu anlaşmayla, kurallarını kendileri koydukları ortak bir pazar oluşturmak ve bu pazara girecek üçüncü bir tarafın, bu kurallara uymasını sağlayacaklardır. Anlaşma gerçekleşir ve ticaret istenilen şekle getirilirse iki tarafın dünyada ki konumları daha güçlenecektir. İki taraf arasında bulunan vergilerin düşürülmesi, malların ve hizmetlerin ortak pazarda serbestçe dolaşması, bu ülkelerin diğer ticari partnerlerini endişelendiriyor. Çünkü, AB ve ABD’nin halihazırda ticaret hacimleri Dünya ticaretinin %30’sine denk geliyor. Bu anlaşma gerçekleşirse bu oran daha da artacak ve diğer ülkelerde ki ticareti sekteye uğratacaktır.

Ortaklığa Türkiye’nin itiraz sebebi ise şu; Türkiye ile AB arasında imzalanan gümrük anlaşmasına göre Türkiye, AB ile anlaşma yapan bütün ülkelere gümrüklerini açacak. Ancak anlaşma yapılan ülke ile Türkiye arasında ikili bir anlaşma yoksa, Türkiye ithal ederken vergi koyamıyor ancak ihracat yaparken gümrük vergisi ödemek zorunda kalıyor. Bu durum ülkemiz için hiç de karlı bir anlaşma gibi durmuyor.

Bu anlaşmaya ülkelerin diğer partnerleri itiraz ediyor çünkü bu anlaşma ülkelerin rekabet gücüne, istihdamına ve pazara giriş şartlarına etki ediyor.Yapılan araştırmaya göre bu anlaşma gerçekleşirse, Türkiye, Hindistan, Japonya, Rusya, Meksika, Kanada, Çin, Brezilya ve Avusturalya’da refah kaybı gerçekleşecek. Görünüşe göre Avrupa’da Amerikalıların, Amerika’da Avrupalıların arkasında kalmak istemeyen ülkeler, bu anlaşmaya sonuna kadar itiraz edecekler.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI NEDİR?

17 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.