Free Alongside Ship (FAS) Teslim Şekli

Free Alongside Ship (FAS) Teslim Şekli

Free Alongside Ship (FAS) Teslim Şekli

Günümüzde yapılan ticaretlerin ilk adımı karşılıklı imzalanan satış sözleşmeleridir. İmzalanan bu sözleşmede mal bedelinin nasıl temin edileceği, vadeler, sigortanın kim tarafından yapılacağı ve malın hangi noktada temin edileceği gibi unsurlar bulunur. Bir ticarette malın hangi noktada teslim edileceğine ait teslim şekilleri International Chamber of Commerce (ICC) tarafından hazırlanan INCOTERMS’lerde belirtilmiştir. Malların teslim noktasına kadar yükümlülüğünü kimlerin üstleneceği, hangi araçlar kullanılacağı, teslimin hangi şartlar altında yapılacağı bu teslim şekillerinde yazmaktadır. İhracatçı için avantajlı olan teslim şekilleri olduğu gibi ithalatçı için avantajlı teslim şekilleride bulunmaktadır. Bu teslim şekilleri nelerdir? Ne anlama gelmektedir? FAS teslim şekli – (Free Along Ship) inceliyoruz.

FAS Teslim Şekli

fas teslim şekli- free along ship

İhracatçının ülkesinde ismi belirtilen limanda gemi yanında yapılan teslim şekline Free Alongside Ship – FAS teslim yöntemi denir. Bu teslim şeklinde ihracatçının sorumluluğu malları belirtilen limanda, taşımacılığın yapılacağı geminin yanına gelene kadardır. Mallar gemi rıhtımında ise yükleme yerine,  gemi açıkta demirli ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir.

Bu teslim şeklinde Incoterms 90’da gümrük masrafları ithalatçıya aitken Incoterms 2000’de bu sorumluluklar ihracatçıya geçmiştir. FAS teslim şeklinde ancak deniz yolu, nehir veya kanal yolu taşımacılığı kullanılabilir. Gemi doğrultusunda teslim olarakda bilinir.

*** Genellikle konteyner yüklemeleri için değil dökme yüklerin taşımacılığında kullanılır.

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 

Kaynak: www.wikipedia.org

18 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.